bilgi@taskesti.bel.tr/(0374) 424 41 88

Sayfamıza Hoşgeldiniz

 

 

Değerli Meclis Üyeleri;

 

2017 Yılı Belediye çalışmaları ile ilgili faaliyet raporunu sunmadan önce hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlarım.

 

Değerli Meclis Üyeleri;

  2017 Yılında yapılan Belediye hizmetleri ile ilgili faaliyetleri bölüm ve özetler halinde arz ediyorum.

 

Belediyenin adı 30/11/1989 tarih ve 89/14813 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Karaçomak olan ismi TAŞKESTİ olarak değiştirilmiştir. Beldemiz tek bir mahalle iken 24.10.2013 Tarih ve (31) Sayılı Meclis Kararı ile Merkez Mahalleden ayrılarak Karaçomak ismi ile yeni bir mahalle kurulması sonucu, Merkez Mahalle ve Karaçomak Mahallesi, 2009 yılında yapılan referandum ile belediyemize katılan Karacasumandıra, Tosunlar ve Yeğenderesi köylerinin 2014 yılı yerel seçimleri ile mahalle statüsüne dönüşmeleri ile birlikte, Taşkesti Merkez, Karaçomak, Karacasumandıra, Tosunlar ve Yeğenderesi olmak üzere 5 adet mahalle olmuştur. Beldemizin nüfusu 2017 yılı sonu itibariyle 2.221’dir.

 Belediye halen 6 adet Memur, 2 adet sözleşmeli personel ve Hizmet alımı kapsamında çalışan 13 adet işçi ile hizmetlerini sürdürmektedir. Belediyemizde; 22.04.2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri ile Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar” doğrultusunda oluşturulmuş 2 adet müdürlük bulunmaktadır.

 

MİSYONUMUZ:

 

Mahalli müşterek nitelikte olan; imar, su ve kanalizasyon Ulaşım gibi kentsel alt yapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park, yeşil alan, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikah ile başka kurum ve kuruluşlara verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki görev ve hizmetleri yapmak ve yaptırmaktır.

 

 

VİZYONUMUZ:

 

Belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların refah ve mutluluğunu sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Hizmet sunumlarında süratliliği, kaliteyi ve çağdaşlığı yakalamaktır

 

Belediyemiz idari organ ve teşkilat şeması aşağıya çıkartılmıştır.

 

 

 

 

 

 

                                                        

BELEDİYE MECLİSİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER :

 

Belediyemiz Meclisi bu dönem içinde 14 adet olağan, 3 adet olağanüstü olmak üzere toplam 17 adet  toplantı yapmış ve bu toplantılarda  63  adet karar alınmıştır. Bütçe, kesin hesap ve belediye meclisinin yetki ve görev alanına giren diğer konular görüşülüp, karara bağlanmıştır.

 

 

 

 

BELEDİYE ENCÜMENİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER :

 

Belediyemiz Encümeni haftalık rutin toplantılarını Salı günleri yapmakta, gerektiğinde diğer günlerde de toplantı yapmaktadır. Belediyemiz Encümeni bu dönem içinde yapmış olduğu toplantılarda 74  adet karar almıştır. Belediye Encümeni yasada  belirtilen kendi yetki ve görev alanına giren konuları görüşüp karara bağlamıştır.

 

GELEN-GİDEN EVRAK VE BÜRO İŞLEMLERİ:

 

Bu dönem içinde 760  adet gelen evrak, 731    adet giden evrak ve 199 adet dilekçe kayıt edilmiştir. Gelen ve giden evraklar ile dilekçelerin düzenli olarak kayıtları tutulmakta ve dosyalanmaktadır.

 

PERSONEL İŞLERİ :

 

Belediyemizde 20 adet Memur kadrosu bulunmaktadır. Bu kadrolardan 6 adeti dolu, 14 adeti boştur.        1 Adet Usta, 3 Adet İşçi ve 3 Adet Temizlik İşçisi olmak üzere toplam 7 adet işçi kadromuz bulunmaktadır. Kadrolu işçimiz bulunmamaktadır. 6 adet  Memur, 2 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel, ve 13 adet hizmet alımı işçisi ile hizmetlerimizi yürütmekteyiz.

Personelin Özlük, sicil ve atama işlemleri Kanunlar ve Yönetmelikler dahilinde yürütülmektedir.

 

 

DOLU BOŞ MEMUR KADRO DURUMU

İLİ           :    BOLU

           

İLÇESİ    :   

MUDURNU

           

KURUMU:    TAŞKESTİ BELEDİYESİ

         

S.No

Sınıfı

ÜNVANI

Adeti

Derecesi

ON

Y

O N  A Y

DOLU-BOŞ

MERCİİ

TARİHİ

SAYIS

DURUMU

1

G.İ.H

Yazı İşleri Müdürü

1

1

Meclis Kar.

01.11.2012

2012/39

D

LU

2

G.İ.H

Mali Hizmetler Müd.

1

1

Meclis Kar.

01.11.2012

2012/39

DOLU

3

G.İ.H

Şef

1

3

Meclis Kar.

01.11.2012

2012/39

BOŞ

4

G.İ.H

Şef

1

3

Meclis Kar.

01.11.20

2

2012/39

BOŞ

5

G.İ.H

Ayniyat Saymanı

1

10

Meclis Kar.

01.11.2012

2012/39

BOŞ

6

G.İ.H

Veri Haz.ve Kon. İşl.

1

3

Meclis Kar.

01.11.2012

2012/39

DOLU

7

G.İ.H

Eğitmen

1

7

Meclis Kar.

06.10.2016

2016/51

BOŞ

8

G.İ.H

Tahsildar

1

5

Meclis Kar.

01.

1.2012

201

/39

DOLU

9

G.İ.H

Şoför

1

5

Meclis Kar.

01.11.2012

2012/39

BOŞ

10

G.İ.H

Zabıta Komiseri

1

3

Meclis Kar.

01.11.2012

2012/39

BOŞ

11

G.İ.H

Zabıta Memuru

1

3

Meclis Kar.

06.08.2015

2015/46

DOLU

12

G.İ.H

Zabıta Memuru

1

5

Meclis Kar.

01.1

.2012

 

012/39

BOŞ

13

G.İ.H

İtfaiye Çavuşu

1

5

Meclis Kar.

01.11.2012

2012/39

BOŞ

14

G.İ.H

İtfaiye Eri

1

5

Meclis Kar.

01.11.2012

2012/39

BOŞ

15

G.İ.H

İtfaiye Eri

1

10

Meclis Kar.

01.11.2012

2012/39

BOŞ

16

G.İ.H

İtfaiye Eri

1

10

Meclis Kar.

01.11.201

2012/39

BOŞ

17

T.

Tekniker

1

3

Meclis Kar.

06.10.2016

2016/45

DOLU

18

T.H

Tekniker

1

9

Meclis Kar.

01.11.2012

2012/39

BOŞ

19

S.H

Veteriner

 Hekim

1

8

Meclis Kar.

01.11.2012

2012/39

BOŞ

20

Y.H

Kaloriferci

1

10

Meclis Kar.

01.11.2012

2012/39

BOŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞÇİ PERSONELİ

 

 

 

 

 

Kadrolu İşçi     :  Usta                        1  Adet

BOŞ

Kadrolu İşçi     :  İşçi                           3 Adet

BOŞ

Kadrolu İşçi     : Temizlik işçisi           3  Adet

BOŞ

 

 

 

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

 

 

 

Eğitmen              1 Adet

Tekniker             1 Adet

 

 

PERSONEL İSİM VE ADRES LİSTESİ

ÜNVANI

ADI SOYADI

BABA ADI

ANA

D.YERİ  

D.TAR.

Med. Hal.

 A D R E S İ

Telefonu

ADI

Mali Hizmt. Müd.

Nursel ÜNLÜTÜRK

Naci

Fikriye

Akyazı

02.02.1962

Bekar

Ada Cad. No: 6 -TAŞKESTİ

541 424 41 81

Yazı İşleri Müd.

İsa BAŞTÜRK

Mehmet

Durkadın

Mudurnu

07.11.1968

Evli

Cumhuriyet Cad. Rüzgarlı Sok. No:5/1-TAŞKESTİ

532 226 20 19

V.H.K.İ.

Yılmaz GÜNGÖR

Siyami

Nazire

Mudurnu

13.05.1969

Evli

Abant Cad. Yeşim Sok. -TAŞKESTİ

541 542 33 97

Tekniker

Ahmet TEZCAN

Aziz

Fatma

Bolu

11.12.1983

Evli

Abant Cad. -TAŞKESTİ

546 283 78 18

Zabıta Memuru

Mehmet PATAKOĞLU

Tahir

Ayşe

Mudurnu

06.10.1962

Evli

Abant Cad. Yeşim Sok. -TAŞKESTİ

541 397 84 69

Tahsildar

Ali BOLAT

Erdoğan

Neriman

Sorgun

10.02.1986

Evli

Sümer Mah. Palmiye Sk. No:6/3-BOLU

543 316 27 74

Tekniker

(Sözleşmeli)

R. Alper BURGAZ

Kunter

Hacer

İzmit

13.04.1985

Evli

Bahçelievler Mh. Şemsi Ahmet Paşa Cd. Kebapcıoğlu Apt. No:50/14-BOLU

539 602 53 26

Eğitmen

(Sözleşmeli)

Sevinç YALÇINKAYA

Ahmet

Sabire

Mudurnu

16.06.1989

Bekar

Cumhuriyet Cd. 7Nolu Sk. No:8/4-TAŞKESTİ

530 314 49 89

 

 

EVLEDİRME İŞLEMLERİ :

 

2017 Yılında Belediyemiz Evlendirme Memurluğunca 18 adet evlendirme işlemi gerçekleştirilmiş ve  18 adet U.A.Aile Cüzdanı verilmiştir.

 

İTFAİYE HİZMETLERİ :

 

Belediyemiz itfaiyesine 2017 yılı içinde  5 adet Bina yangını, 1 adet Fabrika yangını ihbarı, 3 adet araç yangını, 9 adet orman yangını, 3 adet Kümes yangını olmak üzere toplam 21 adet yangın ihbarı gelmiş olup, itfaiyemizce   bütün bu yangınlara   müdahale edilmiştir. Belediyemiz itfaiyesi yaz mevsiminde yol sulama faaliyetlerinde de bulunmaktadır. Belediyemiz itfaiye binasında 24 saat nöbetçi bulunmaktadır.

 

 

ZABITA HİZMETLERİ :

 

2017 Yılı içinde Zabıta Memurluğunca  2 adet işyeri açma ruhsatı verilmiş ve 2 adette tatil günleri çalışma ruhsatı verilmiştir. Zabıta Memurlarınca beldemiz pazaryerinin düzenlemesi ve temizliği koordine edilmektedir, trafik kontrol edilmekte, inşaatlar kontrol edilmektedir.

 

 

MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ:

 

Belediyemize ait 10 adet mezarlık bulunmakta olup, mezarlıkların temizlik ve bakımları yapılmıştır. Bu mezarlıklarda 2017 yılında 18 adet defin işlemi gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

 

  TEMİZLİK VE ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLER:

 

         Beldemiz Merkez, Karaçomak, Karacasumandıra, Yeğenderesi, ve Tosunlar Mahallelerinde haftada 3 gün çöp toplanarak çevre temizlikleri yapılmaktadır. Ayrıca her sabah işçilerimizce merkezin çevre temizliği yapılmıştır.

 

 İÇME SUYU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ:

 

 • İçme suyunun sağlıklı ve sürekli kullanımı için gerekli tamirat malzemeleri satın alınmıştır. İçme suyu ile kanalizasyon şebekesinin bakım ve onarımları yapılmıştır. İçme suları düzenli olarak klorlanmaktadır.
 • Merkez, Yeğenderesi ve Tosunlar Mahallelerinde ki su depoları temizlenmiştir.

 

S.No

Cinsi

Markası

Modeli

Durumu

Plakası

1

Arazöz

Fatih

1991

Faal

14 AK 197

2

Çöp Kamyonu

Fatih

1998

Faal

14 DN 273

3

Traktör

Fiat

1991

Faal

14 AK 195

4

Traktör

Başak

2000

Faal

14 EV 430

5

Trak.Kaz.-Yük.

Steyr

1987

Faal

--------

6

4x4 Çift Kabinli Pıc-Up

Toyota

2013

Faal

14 LC 564

7

İş Makinesi (Kazıcı-Yükleyici)

Hidromek

2013

Faal

14 13 001

8

İtfaiye Öncü Aracı(4x4)

Mercedes

2015

Faal

14 LE 375

9

Su Tankeri

Ford 

2015 

Faal

14 LE 062 

10

Damperli Kamyon

Desoto

2004

Faal

14 LB 084

11

Çöp Kamyonu

Ford

2015

Faal

14 LE 498

12

Cenaze Nakil Ve Yıkama Aracı

Ford

2001

Faal

14 EZ 789

13

Otobüs

BMC

2004

Faal

14 LF 977

14

Vidanjör

Ford

2016

Faal

14 LF 622

15

İtfaiye Aracı

Ford

2017

Faal

14 LG 057

ARAÇ MAKİNE PARKI VE TEÇHİZAT DURUMU

 

 

Belediyemiz araçlarının bakım ve onarımları yaptırılarak, bunlar için gerekli akaryakıt alındı.

 

BAYINDIRLIK VE İMAR HİZMETLERİ:

 

 • Beldemiz içme suyu şebekesi ile kanalizasyon şebekesinin bakım ve onarımları yapıldı.
 • Belediyemiz araçlarının ihtiyacı için 31500 litre motorin, 1500 litre kurşunsuz benzin ve madeni yağ satın alınmıştır.
 • Beldemiz mezarlıkların temizlikleri yapıldı. Karacasu Mahallesi Mezarlığının etrafı kafes tel ile çevrildi ve mezarlığa çeşme yapıldı. Merkez Mezarlığının girişine ve içine kilitli parke taşı döşendi.
 • Belediyemiz ve İl Özel İdaresi işbirliği ile Beldemiz tüm mahallerindeki şehir içi yollara rotbis ile yapama yapıldı.
 • Beldemiz Merkez, Tosunlar, Yeğenderesi ve Karacasumandıra mahallelerine, Bolu Belediyesi ile protokol yapılarak 8000 m2 kilitli parke taşı, ihale ile özel firmadan 4000 metre tül bahçe bordürü, 1400 metre tül karayolu bordürü satın alınarak,  Karayolları Genel Müdürlüğünden proje karşılığı 2000 m2 kilitli parke taşı ve 4000 metre tül bordür taşı hibe alınarak   döşenmiştir.
 • Belediyemize ait mezbahanın bakım ve onarımı yapıldı.
 • Spor Kompleksi yapımı  inşaatı devam etmekte olup, % 90 oranında tamamlanmıştır. 
 • 6 Adet çocuk oyun parkı satın alınarak kurulmuştur.
 • 2. Etap TOKİ konutları yapımı için 23.560,88  m2 arazi satın alınmış olup, 2. Etap TOKİ   için 453 adet 2+1, 41 Adet 3+1 olmak üzere toplam 494 adet konut talebi toplanılmıştır.
 • 1350 adet bloklu ve kartonlu 2018 yılı duvar takvimi yaptırılmıştır.
 • DSİ İle Belediyemiz ortaklaşa Beldemizin içinden geçen Mudurnu Çayında dere ıslahı yenileme çalışmaları devam etmekte olup,  üzerindeki köprü yıkılarak yenisinin yapımı tamamlanmış ve dere ıslah çalışması tamamlanmıştır.
 • Köprü çalışmaları esnasında kullanılmak üzere Kereste Fabrikasının yanından geçen 1 km. alternatif yol yapılmıştır.
 • Beldemiz Merkez Caminin şadırvanı ve WC leri yenilenmiştir. Ayrıca Bahçe girişindeki 2 adet demir kapı yenilenmiştir.
 • Belediyemiz İtfaiye Garajının etrafı beton duvar ile çevrilmiştir.
 • Belediyemiz itfaiye garajında yeni garaj ve işçi barınağı yapımına başlanılmış olup inşaatı devam etmektedir.
 • Karaçomak  Mahallesi Madampaşa Küme Evlerine Umumi WC ve şadırvan yapılmıştır.
 • Karayolları Genel Müdürlüğünden proje karşılığı 4500 m2 kilitli parke taşı ve 2000 metre tül bordür taşı hibe alınmış olup, 2018 yılında döşenecektir.
 • Beldemizde çalışan basit usul sıcak demirciler için 8 adet küçük dükkan yapılmıştır.
 • Beldemiz Ortaköy Caddesinde yol genişletmesi yapılarak  tamamına ve Cumhuriyet Caddesinin bir kısmına Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa 2,5 Km. sıcak asfalt atılmıştır.
 • Ortaköy Caddesinde Kız Kur’an Kursunun alt bölümüne gelen yere 180 metre uzunluğunda 5 metre yüksekliğinde taş istinat duvarı yapılmıştır.

 

  MALİ TABLO:

              

2017  Mali yılı başı itibariyle T.C.Ziraat Bankası Taşkesti Şubesindeki 5771325  -  5001 nolu cari hesabımızda 10.450,68 TL. sı,5771325-5008 nolu hesapda 25.950,24.TL.olup toplam da 36.400,92 TL.  banka mevcudu olarak bulunmaktadır.

2017 Mali yılı gelir ve gider başlangıç bütçesi birbirine denk olarak 4.450.000,00 TL. sı biçiminde tahmin edilmiştir.

            2017  mali yılında bankaya yatan 3.662.163,41. TL. sıdır. 2016 yılından devredilen miktar 36.400,92 TL. sı ile birlikte toplam 3698.564,33. TL. sına ulaşmıştır. Mali yıl sonu itibariyle bankadan yapılan ödemeler toplamı ise 3.613.330,42 TL. sı olup, 5771325 - 5001 nolu Cari Hesabımızda bulunan 10.450,68 TL. sı, 5771325 – 5008 no.lu Spor Sahası Tadilatı Hesabındaki 25.950,24 TL.sı ile birlikte toplam 36.400,92 TL. sı 2018 mali yılına devredilmiştir. Yıl içindeki harcamalar için ödenekler ve imkanlarımız dahilinde hizmet ifasında bulunulmuştur.

 

BELEDİYE GELİRLERİ     :

 

     Belediyemizin 2017 mali yılı gelirleri;

1 - Vergi gelirleri olarak…………………………………….. 358.954,19.TL. sı,

2 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak …………………1.098.567,91. TL. sı,

3 - Alınan Bağış ve Yardımlar olarak ……………………… 0-. TL. sı,

4 - Diğer Gelirler olarak ise  ………………………………. 1.839.493,65. TL. sı,

     olmak üzere toplam gelir 3.297.015,75. TL. sı olarak gerçekleşmiştir.

       Buna göre;

- 2380 Sayılı Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tah. Alınan Pay olarak. ..1.764.177,32.TL.

- Emlak vergisi olarak bu dönemde……………………………….…. 74.031,41.TL.

- İlan ve Reklam Vergisi olarak bu dönemde ……….…….. …..………3.228,09TL.

- Haberleşme vergisi olarak bu dönemde…………… ..………..… ……..453,76.TL.

- Elektrik Tüketim vergisi olarak bu dönemde…………….………….40.781,24.TL.

            - Çevre Temizlik vergisi olarak bu dönemde…………….……………..8.626,08.TL.

            -Hayvan Kesimi…………………………………………………………1.766,72.TL.

- İşgal Harcı olarak tahsil edilen miktar aynı dönem için…………… .44.158,00. TL.

- Tellallık harcı olarak aynı dönemde……..……………………… ….18.740,00.TL.

-Yangın Sigortası………………………… ………………….……………..2,77.TL.

- Su Hasılatı olarak bir yıllık dönemde……………………………  ….83.191,50. TL.

- Toptancı Hali İşgal Ücreti olarak …………………………………….14.263,00. TL.

           Kamu Harcamalarına Katılım Payı:

 

           - Diğer Harçlar olarak  …………………………………………………140.238,62 TL. sı,

            (Bina İnşaat ve İmar Harçları)x

          - İşyeri Açma İzni Harcı olarak…………………………….…………….. 2.490,50. TL.

           - Kaynak Suları Harcı…    ………………………………………………. 9.349,00.TL.

          - Şartname ve Diğer Değerli Kağıt Satış Geliri olarak  ………………..….1.510,00. TL.

          - Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı Harcı olarak ……………………..……….. 825,00. TL.

           - Değerli Kağıt Bedeli …………………………………..………………… 105,00.TL.

          - Diğer Mal Satış gelirler (Toki)……………………………………..…….  931.742,60.TL.

          - Sosyal Hizmetler - Kira geliri olarak(Düğün Salonu dahil).  …….……47.987,60.TL.

          -  Taşınır Kira Geliri……………………………………………………….2.090,00.TL.

            - İlan ve Yayın Gelirleri olarak ……………………………………………378,40.TL.

          - Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payı olarak ………………………6.906,72. TL.

          - Yol Harcamalarına Katılım Payları olarak………………..………………6.130,99.TL.

          -Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı… …………….………………. 3.732,73.TL.

          - Harç  Gecikme Zammı olarak .. …………………………………………..3.857.64.TL.

          - Diğer Çeşitli Gelirler olarak.. …………………… ………………………1.346,61.TL.

          - Vergi Barışı tefe tüfe tutarı ve Vergi cezası : ……………..…………… 42.564,64.TL.

          - Zamanında ödenmeyen gecikme  tutarı :… …………….………………10.777,00.TL.

           Diğer Kurumlar Hasılatı    (Atıksu)………………………………………11.372,69.TL.