bilgi@taskesti.bel.tr/(0374) 424 41 88

Sayfamıza Hoşgeldiniz

DÖNEMİ : 2018

AYI  : NİSAN

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :03.04.2018

KARAR NUMARASI:2018/17

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Meclis Başkan V.:İsmail BENSİZ

Üyeler:Efrayim ÖZDEMİR, İbrahim YILDIRIM, Ali YASAK,Mehmet ÇAHAN, Abdullah ÖZDEMİR, Nuri ERGÜL

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK, Mehmet YAMAN, Rafet ÖZDEMİR,

Kararın Özü

Belediye Encümen Üyelerinin Seçilmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekiliİsmail BENSİZbaşkanlığındatoplanarak, Belediye Encümen Üyelerinin seçimine   geçildi;

 

K A R A R:Bir yıl süre ile görev yapmak üzere Encümen Üyeliği seçimi için  yapılan gizli oylamada;

İbrahim YILDIRIM  5 oy,

            Ali YASAK5 oy       almış olup,   2 adet boş oy çıkmıştır, buna göre İbrahim YILDIRIM5 oy,  Ali YASAK5 oy ile Encümen Üyeliğine  seçilmiştir. Böylece Encümen Üyeliği seçimleri tamamlanmıştır.

 

 

 

 

  İsmail BENSİZAli YASAKMehmet ÇAHAN

Meclis 1.Başkan V.Katip Üye                      Katip Üye

 

 

 

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : NİSAN

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :03.04.2018

KARAR NUMARASI:2018/18

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Meclis Başkan V.:İsmail BENSİZ

Üyeler:Efrayim ÖZDEMİR, İbrahim YILDIRIM, Ali YASAK,Mehmet ÇAHAN, Abdullah ÖZDEMİR, Nuri ERGÜL

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK, Mehmet YAMAN, Rafet ÖZDEMİR,

Kararın Özü

Plan ve Bütçe Komisyonu  Üyelerinin Seçilmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekiliİsmail BENSİZbaşkanlığındatoplanarak, Plan ve Bütçe Komisyonu  Üyelerinin Seçilmesi seçimine   geçildi;

 

K A R A R:Bir yıl süre ile görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelikleri seçimi için yapılan gizli oylamada;               

            İbrahim YILDIRIM 4 oy,

Mehmet ÇAHAN       1 oy,

İsmail BENSİZ            5 oy,

            Abdullah  ÖZDEMİR2 oy almış olup,  2 adet boş oy çıkmıştır, 2 oy alan Abdullah ÖZDEMİR ben plan bütçe komisyonu üyeliğine seçilmek istemiyorum diyerek kendi isteği ile üyelikten çekilmiştir. Buna göre İbrahim YILDIRIM 4 oy, İsmail BENSİZ5 oy ve Mehmet ÇAHAN  1 oy ile Plan ve Bütçe Komisyonu  Üyeliğine seçilmiştir. Böylece  Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği seçimleri tamamlanmıştır.

 

 

 

 

  İsmail BENSİZAli YASAKMehmet ÇAHAN

Meclis 1.Başkan V.Katip Üye                      Katip Üye

 

 

 

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : NİSAN

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :03.04.2018

KARAR NUMARASI:2018/19

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Meclis Başkan V.:İsmail BENSİZ

Üyeler:Efrayim ÖZDEMİR, İbrahim YILDIRIM, Ali YASAK,Mehmet ÇAHAN, Abdullah ÖZDEMİR, Nuri ERGÜL

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK, Mehmet YAMAN, Rafet ÖZDEMİR,

Kararın Özü

İmar  Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekiliİsmail BENSİZbaşkanlığındatoplanarak, İmarKomisyonu  Üyelerinin Seçilmesi seçimine   geçildi;

 

K A R A R:Bir yıl süre ile görev yapmak üzere İmarKomisyonu Üyelikleri seçimi için yapılan gizli oylamada;                      

            Ali YASAK5 oy,

Mehmet ÇAHAN       5 oy,

İsmail BENSİZ            3 oy almış olup,  2 adet boş oy çıkmıştır,  Buna göre Ali YASAK5 oy, Mehmet ÇAHAN  5 oy ve İsmail BENSİZ  5 oy ile İmar Komisyonu  Üyeliğine seçilmiştir. Böylece  İmar Komisyonu Üyeliği seçimleri tamamlanmıştır.

 

 

 

 

  İsmail BENSİZAli YASAKMehmet ÇAHAN

Meclis 1.Başkan V.Katip Üye                      Katip Üye

 

 

 

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : NİSAN

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :03.04.2018

KARAR NUMARASI:2018/20

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Meclis Başkan V.:İsmail BENSİZ

Üyeler:Efrayim ÖZDEMİR, İbrahim YILDIRIM, Ali YASAK,Mehmet ÇAHAN, Abdullah ÖZDEMİR, Nuri ERGÜL

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK, Mehmet YAMAN, Rafet ÖZDEMİR

Kararın Özü

2017 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekiliİsmail BENSİZbaşkanlığındatoplanarak, Belediye Başkanlığının 2017 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesine  geçildi;

 

K A R A R:Belediye Başkanlığının 2017 Yılı Faaliyet Raporu Belediye Başkan Vekili Efrayim ÖZDEMİR tarafından meclisimize okundu,  Başkanlığın 2017 yılı Faaliyet Raporu yapılan müzakereler neticesinde, işaret sistemi ile yapılan oylama neticesine,  İsmail BENSİZ, İbrahim YILDIRIM, Mehmet ÇAHAN, Efrayim ÖZDEMİR  ve Ali YASAK’ın kabul oyları, Abdullah ÖZDEMİR ve Nuri ERGÜL’ün ret oyları sonucu, oy çokluğu   ile  kabul edilmiştir.

 

 

 

 

  İsmail BENSİZAli YASAKMehmet ÇAHAN

Meclis 1.Başkan V.Katip Üye                      Katip Üye

 

 

 

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : NİSAN

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :03.04.2018

KARAR NUMARASI:2018/21

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Meclis Başkan V.:İsmail BENSİZ

Üyeler:Efrayim ÖZDEMİR, İbrahim YILDIRIM, Ali YASAK,Mehmet ÇAHAN, Abdullah ÖZDEMİR, Nuri ERGÜL

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK, Mehmet YAMAN, Rafet ÖZDEMİR

Kararın Özü

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünün 14.02.2018 Tarih ve 63105 Sayılı Yazısında belirtilen 2258 ve 2260 nolu parsellerdeki imar plan tadilatının görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekiliİsmail BENSİZbaşkanlığındatoplanarak, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünün 14.02.2018 Tarih ve 63105 Sayılı Yazısında belirtilen 2258 ve 2260 nolu parsellerdeki imar plan tadilatınıngörüşülmesine  geçildi;

 

K A R A R:Daha önce İmar Komisyonuna havale edilen, İmar Komisyonuncada uygun görüş bildirilen, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünün 14.02.2018 Tarih ve 63105 Sayılı Yazısında belirtilen, Beldemiz İmar Planında Cumhuriyet Caddesi ile  Atatürk Caddesinin kesiştiği  Mudurnu girişi  D-140 Karayolu  kavşağındaki eski bağlantı noktası ile yeni bağlantı noktası arasında kalan 2258 ve 2260 nolu parsellerdeki kot farkının  trafik güvenliğini tehlikeye attığından dolayı parsellerin kamulaştırılıp yola katılması  ile ilgili Can Planlama sahibi Şehir Plancısı Bülent KÖRPE tarafından  hazırlanan, 1/1000’lik  Uygulama İmar  plan değişikliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

          İsmail BENSİZ                   Efrayim ÖZDEMİR                               İbrahim YILDIRIM

   Meclis I.Başkan Vekili               Belediye Başkan V.                            Meclis II.Başkan Vekili 

 

 

 

 

 

       Mehmet ÇAHAN                  Ali YASAK                             Abdullah ÖZDEMİR             

          Katip Üye                            Katip Ü y e                                            Ü  y  e                    

 

 

 

 

 

 

              Mehmet YAMAN                  Nuri ERGÜL                          Rafet  ÖZDEMİR

                         Ü y e                                    Ü y e                                              Ü   y  e                  

 

 

 

 

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : NİSAN

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :03.04.2018

KARAR NUMARASI:2018/22

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Meclis Başkan V.:İsmail BENSİZ

Üyeler:Efrayim ÖZDEMİR, İbrahim YILDIRIM, Ali YASAK,Mehmet ÇAHAN, Abdullah ÖZDEMİR, Nuri ERGÜL

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK, Mehmet YAMAN, Rafet ÖZDEMİR

Kararın Özü

Beldemiz Karaçomak Mahallesinde 2. Etap TOKİ yolu üzerinde bulunan 534 nolu parsele ait ilave imar planınıngörüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekiliİsmail BENSİZbaşkanlığındatoplanarak, Beldemiz Karaçomak Mahallesinde 2. Etap TOKİ yolu üzerinde bulunan 534 nolu parsele ait ilave imar planınıngörüşülmesine  geçildi;

 

K A R A R:Daha önce İmar Komisyonuna havale edilen, İmar Komisyonuncada uygun görüş bildirilen, Beldemiz Karaçomak Mahallesinde 2. Etap TOKİ yolu üzerinde bulunan 534 nolu parsele ait konut amaçlı olarak  Can Planlama sahibi Şehir Plancısı Bülent KÖRPE tarafından  hazırlanan, 1/1000’lik ve 1/5000’lik  Uygulama ve Nazım İmar  planlarının  onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

          İsmail BENSİZ                   Efrayim ÖZDEMİR                               İbrahim YILDIRIM

   Meclis I.Başkan Vekili               Belediye Başkan V.                            Meclis II.Başkan Vekili 

 

 

 

 

 

 

       Mehmet ÇAHAN                  Ali YASAK                             Abdullah ÖZDEMİR             

          Katip Üye                            Katip Ü y e                                            Ü  y  e                    

 

 

 

 

 

 

              Mehmet YAMAN                  Nuri ERGÜL                          Rafet  ÖZDEMİR

                         Ü y e                                    Ü y e                                              Ü   y  e                  

 

 

 

 

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : NİSAN

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :03.04.2018

KARAR NUMARASI:2018/23

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Meclis Başkan V.:İsmail BENSİZ

Üyeler:Efrayim ÖZDEMİR, İbrahim YILDIRIM, Ali YASAK,Mehmet ÇAHAN, Abdullah ÖZDEMİR, Nuri ERGÜL

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK, Mehmet YAMAN, Rafet ÖZDEMİR

Kararın Özü

2. Etap TOKİ yapımı amacıyla bedeli TOKİ’ye devredildikten sonra ödenmek üzere Mehmet KÜÇÜKBENLİ’den satın alınan 3.480,00 m2 alana sahip 1894 Nolu Parselin alınan bedel üzerinden geriye iade edilmesi hususunun görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekiliİsmail BENSİZbaşkanlığındatoplanarak, 2. Etap TOKİ yapımı amacıyla bedeli TOKİ’ye devredildikten sonra ödenmek üzere Mehmet KÜÇÜKBENLİ’den satın alınan 3.480,00 m2 alana sahip 1894 Nolu Parselin alınan bedel üzerinden geriye iade edilmesi hususunun görüşülmesine  geçildi;

 

K A R A R:2. Etap TOKİ konutları yapımı amacıyla bedeli TOKİ’ye devredildikten sonra ödenmek üzere Mehmet KÜÇÜKBENLİ’den satın alınan Taşkesti Beldesi Karaçomak Mahallesi Boyalık Mevkiinde 1894 Nolu 3.480,00 malana sahip parselinin 15.01.2018 Tarihli dilekçesi ile geriye  iade edilmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi neticesinde;

Belediyemiz ve T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile ortaklaşa yapılacak 2. Etap TOKİ konutları yapımı amacıyla, sözleşme ile Bedeli arazinin TOKİ’ye devredildikten sonra ödenmek üzere Mehmet KÜÇÜKBENLİ’den satın alınan Taşkesti Beldesi Karaçomak Mahallesi Boyalık Mevkiinde 1894 Nolu 3.480,00 malana sahip parselinin, 2. Etap TOKİ konut alanının başka yerde yapılacak olması nedeniyle, adı geçen araziye ihtiyaç kalmadığından, Taşkesti Beldesi Karaçomak Mahallesi Boyalık Mevkiinde 1894 Nolu 3.480,00 malana sahip parselin Satın alınan bedel olan 18,00 m2/TL üzerinden; 3.480,00 mX 18,00 TL = 62.640,00 TL. bedel karşılığında Mehmet KÜÇÜKBENLİ’ye geri iade edilmesine, Mudurnu Tapu Sicil Müdürlüğü’nde   Belediyemiz adına geriye iade işlemleri yürütmeye ve imza atmaya Belediyemizde görevli TeknikerAhmet TEZCAN’ın (T.C. Kimlik No: 30779511698)yetkilendirilmesine,  meclisimizin 06/02/2018 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

İsmail BENSİZAli YASAK               Mehmet ÇAHAN

Meclis 1.Başkan V.Katip Üye                          Katip Üye

 

 

 

 

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : NİSAN

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :03.04.2018

KARAR NUMARASI:2018/24

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Meclis Başkan V.:İsmail BENSİZ

Üyeler:Efrayim ÖZDEMİR, İbrahim YILDIRIM, Ali YASAK,Mehmet ÇAHAN, Abdullah ÖZDEMİR, Nuri ERGÜL

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK, Mehmet YAMAN, Rafet ÖZDEMİR

Kararın Özü

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukatçalıştırılması hususunun ve buna verilecek ücretin görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekiliİsmail BENSİZbaşkanlığındatoplanarak, Gündeme sonradan ilave edilen, 2018 Yılında Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukatçalıştırılması hususunun ve buna verilecek ücretin görüşülmesine geçildi;

 

K A R A R:Belediyemizde, Belediyemizin hukuki işlerini takip etmek, Belediyemize hukuki konularda danışmanlık hizmeti vermek, Belediyemizi Mahkemelerde ve İcra dairelerinde temsil etmek üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre Kısmi Zamanlı Sözleşmeli 1 adet Avukatçalıştırılmasına; çalıştırılacak olan Avukataaylık  net1.250,00-TL(Binikiyüzelli Lira)   ücret verilmesine;    Meclisimizce oy birliği   ile  karar verilmiştir.

 

 

 

 

İsmail BENSİZAli YASAK               Mehmet ÇAHAN

Meclis 1.Başkan V.Katip Üye                          Katip Üye

 

 

 

 

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : MAYIS

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :02.05.2018

KARAR NUMARASI:2018/25

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Belediye Başkanı V.:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler:İbrahim YILDIRIM, Ali YASAK,Abdullah ÖZDEMİR, Nuri ERGÜL, Mehmet YAMAN, Rafet ÖZDEMİR

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK,Mehmet ÇAHAN, İsmail BENSİZ,

Kararın Özü

Belediyemizin 2017 Mali yılı kesin hesabının görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Vekili Efrayim ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak, Belediyemizin 2017 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesine geçildi;

 

K A R A R:Meclisimizin 02/05/2018 tarihli toplantısında, Belediyemizin 2017 mali yılı kesin hesabı incelenmek ve raporlandırılmak üzere Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve bilahare  Meclisimizde tekrar görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

.

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR          Ali YASAK                  İbrahim YILDIRIM

Belediye  Başkan V.                        Katip Üye                          Katip Üye

 

 

 

 

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : MAYIS

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :02.05.2018

KARAR NUMARASI:2018/26

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Belediye Başkanı V.:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler:İbrahim YILDIRIM, Ali YASAK,Abdullah ÖZDEMİR, Nuri ERGÜL, Mehmet YAMAN, Rafet ÖZDEMİR

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK,Mehmet ÇAHAN, İsmail BENSİZ,

Kararın Özü

Arpaseki Mahallesi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin 12.04.2018 Tarihli, Belediyemize ait 78 Nolu Parselin tahsisi veya satışı talebinin görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Vekili Efrayim ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak, Arpaseki Mahallesi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin 12.04.2018 Tarihli, Belediyemize ait 78 Nolu Parselin tahsisi veya satışı talebinin görüşülmesine geçildi;

 

K A R A R:Arpaseki Mahallesi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin 12.04.2018 Tarihli, Belediyemize ait 78 Nolu Parselin tahsisi veya satışı talebinin; konu ile ilgili BelediyemizceMudurnu Müftülüğü ile görüşülüp gerekli araştırmanın yapılarak daha sonra yapılacak olan meclis toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

.

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR          Ali YASAK                  İbrahim YILDIRIM

Belediye  Başkan V.                        Katip Üye                          Katip Üye

 

 

 

 

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : MAYIS

BİRLEŞİM  : II. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :10.05.2018

KARAR NUMARASI:2018/28

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Belediye Başkanı V.:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler:İbrahim YILDIRIM, Ali YASAK,İsmail BENSİZ,Abdullah ÖZDEMİR, Mehmet YAMAN,

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK,Mehmet ÇAHAN,Nuri ERGÜL, Rafet ÖZDEMİR,

Kararın Özü

Belediyemizin 2017 Mali yılı kesin hesabının tasdiki

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Vekili Efrayim ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak, Belediyemiz Plan ve BütçeKomisyonunda görüşülerek Meclisimize havale edilen 2017 Mali Yılı Kesin Hesabının  görüşülmesine geçildi

 

K A R A R:Belediyemizin 2017 mali yılı İdare ve Kesin Hesabı, gerek Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri gerekse Belediyemiz Meclisi’nin kesin hesapları incelemesi neticesinde Belediyemizin 2017 mali yılı kesin hesabı;

A-) Gelir Kesin Hesabı; 2017 yılı bütçesinde 4.450.000,00 TL.sı gelir tahmininde   bulunulmuştur.  Bu tahmini gelirimize karşı 2016  yılından devredilen 263.326,71 TL.sından 172, 97 TL. terkin edilmiş olup kalan 263.153,74 TL. sı  ile birlikte yılı içinde yapılan 3.338.424,30 TL.sı tahakkukla beraber toplam tahakkuk miktarı 3.601.578,04 TL.sına ulaşmıştır. Mali yıl sonu itibariyle 3.297.015,75 TL.sı tahsilat yapılmıştır. Yılsonu itibariyle tahsil edilemeyen tahakkuk artığı 304.562,29 TL.sı  2018 mali yılına devredilmiştir. Tahsilat oranı % 88,67  nispetinde gerçekleşmiştir.

            B-)  Gider kesin hesabı, 2017 yılı bütçesinde 4.450.000,00 TL.sı gider tahmininde bulunulmuş olup,  yıl sonu itibariyle   toplam 2.857.344,20 TL.sı  harcama yapılmıştır. Harcaması yapılmayan 1.597.739,65 TL.sı  ödenek imha edilmiştir.   T.C. Ziraat Bankası Taşkesti Şubesindeki cari hesabımızda bulunan toplam 36.400,92 TL.sı da 2018 mali yılına devredilmiştir.

Kanunlar ve tahsiline yetki verilen gelirlerin usulüne uygun olarak tahsil edildiği, Bütçe harici herhangi bir ödemenin yapılmadığı, bütçe ile verilen ödeneklerin yerinde ve amacında kullanıldığı anlaşıldığından, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64. Maddesi gereğince, Belediyemizin 2017 mali yılı gelir ve gider kesin hesabının tasdikine,  işaret sistemi ile  yapılan açık oylamada  sonucu,  Efrayim ÖZDEMİR, Ali YASAK, İsmail BENSİZ, İbrahim YILDIRIM, Abdullah ÖZDEMİR’in Kabul Oyları, Mehmet YAMAN’ın Çekimser  oyu sonucu oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR                       Ali YASAK                  İbrahim YILDIRIM

Belediye  Başkan V.                        Katip Üye                          Katip Üye

 

 

 

 

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : MAYIS

BİRLEŞİM  : II. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :10.05.2018

KARAR NUMARASI:2018/29

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Belediye Başkanı V.:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler:İbrahim YILDIRIM, Ali YASAK,İsmail BENSİZ,Abdullah ÖZDEMİR, Mehmet YAMAN,

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK,Mehmet ÇAHAN,Nuri ERGÜL, Rafet ÖZDEMİR,

Kararın Özü

Beldemiz İmar Planında 2. Etap TOKİ yolu güzergahında  2101Nolu Parsele ait İmar Planı Tadilatı yapılması hususunun görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Vekili Efrayim ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak, BelediyemizİmarKomisyonunda görüşülerek Meclisimize havale edilen Beldemiz İmar Planında 2. Etap TOKİ yolu güzergahında2101 Nolu Parsele ait İmar Planı Tadilatı yapılması hususunun görüşülmesine geçildi

 

K A R A R:Daha önce İmar Komisyonuna havale edilen, İmar Komisyonunca da uygun görüş bildirilen, Beldemiz Karaçomak Mahallesinde 2. Etap TOKİ  konut  alanı ile spor kompleksi arasındaki 7 metrelik imar  yolunun zeminde açılması ve yapımında zorluklar olması, yapılacak olan yoldan yağmur suyu hattı ve kanalizasyon hattı geçeceğinden yol zeninin sağlam olması için  yolun 2101 Parselin kuzeyinden geçecek şekilde, Can Planlama sahibi Şehir Plancısı Bülent KÖRPE tarafından  hazırlanan, 1/1000’lik Uygulama İmar  planı değişikliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR  İsmail BENSİZ                        İbrahim YILDIRIM

Belediye Başkan V.                        Meclis I.Başkan Vekili               Meclis II.Başkan Vekili 

 

 

 

 

 

  Mehmet ÇAHAN                  Ali YASAK                             Abdullah ÖZDEMİR             

    Katip Üye                            Katip Ü y e                                            Ü  y  e                   

 

 

 

 

 

 

 Mehmet YAMAN                  Nuri ERGÜL                          Rafet  ÖZDEMİR

      Ü y e                                    Ü y e                                              Ü   y  e                  

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : HAZİRAN

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :05.06.2018

KARAR NUMARASI:2018/30

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Belediye Başkanı V.:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler:İbrahim YILDIRIM, Ali YASAK,İsmail BENSİZ, Mehmet ÇAHAN, Nuri ERGÜL, Rafet ÖZDEMİR,Abdullah ÖZDEMİR, Mehmet YAMAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK,

Kararın Özü

Bolu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 09.05.2018 Tarih ve E.1409787 Sayılı, Mera Komisyonu Çalışmalarında görev almak üzere bilirkişi belirlenmesi ile ilgili talebinin Görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Vekili Efrayim ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak, Bolu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 09.05.2018 Tarih ve E.1409787 Sayılı, Mera Komisyonu Çalışmalarında görev almak üzere bilirkişi belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesine geçildi

 

K A R A R:Bolu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 09.05.2018 Tarih ve E.1409787 Sayılı, Mera Komisyonu Çalışmalarında görev almak üzere bilirkişi belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi neticesine;

4342 Sayılı Mera Kanunu gereği Bolu İli Mera Komisyonu tarafından Taşkesti Belediyesi sınırlarında mera, yaylak, kışlak ve umuma ait çayırların tespiti ve tahditiiçin Bolu İli Mera Komisyonu çalışmalarındagörev almak üzere:

  1. Ahmet TEZCAN (Belediye Temsilcisi)
  2. Nazmi BENLİOĞLU
  3. Ruhi KOCAMADENCİ
  4. Mehmet DEMİR
  5. Mustafa YAMAN
  6. Fethi CEBECİ’nin  Mahalli Bilirkişi olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR                       Ali YASAK                  Mehmet ÇAHAN

Belediye  Başkan V.                        Katip Üye                          Katip Üye

 

 

 

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : HAZİRAN

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :05.06.2018

KARAR NUMARASI:2018/31

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Belediye Başkanı V.:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler:İbrahim YILDIRIM, Ali YASAK,İsmail BENSİZ, Mehmet ÇAHAN, Nuri ERGÜL, Rafet ÖZDEMİR,Abdullah ÖZDEMİR, Mehmet YAMAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK,

Kararın Özü

Arpaseki Mahallesi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin 12.04.2018 Tarihli, Belediyemize ait 78 Nolu Parselin tahsisi veya satışı talebinin görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Vekili Efrayim ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak, Arpaseki Mahallesi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin 12.04.2018 Tarihli, Belediyemize ait 78 Nolu Parselin tahsisi veya satışı talebinin  görüşülmesine geçildi

 

K A R A R:Arpaseki Mahallesi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin 12.04.2018 Tarihli, Belediyemize ait 78 Nolu Parselin tahsisi veya satışı talebinin görüşülmesi neticesine;

Belediyemize ait 78 Nolu Parselin tahsisinin Arpaseki Mahallesi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğine yapılması kanunen uygun olamadığı, satışı talebiyle ilgilide mülkiyetinin Belediyemizde kalması daha uygun olacağı gerekçesiyle, tahsis ve satış talebinin uygun olmadığına  oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR                       Ali YASAK                  Mehmet ÇAHAN

Belediye  Başkan V.                        Katip Üye                          Katip Üye

 

 

 

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : HAZİRAN

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :05.06.2018

KARAR NUMARASI:2018/32

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Belediye Başkanı V.:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler:İbrahim YILDIRIM, Ali YASAK,İsmail BENSİZ, Mehmet ÇAHAN, Nuri ERGÜL, Rafet ÖZDEMİR,Abdullah ÖZDEMİR, Mehmet YAMAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK,

Kararın Özü

Taşkesti Beldesi Karacasumandıra Mahallesi Mülki sınırlarının yeniden tespiti ile ilgili Karacasumandıra Mahallesi Muhtarlığının 04.06.2018 tarihli dilekçesinin görüşülmesi.