bilgi@taskesti.bel.tr/(0374) 424 41 88

Sayfamıza Hoşgeldiniz

DÖNEMİ : 2018

AYI  : HAZİRAN

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :05.06.2018

KARAR NUMARASI:2018/33

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Belediye Başkanı V.:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler:İbrahim YILDIRIM, Ali YASAK,İsmail BENSİZ, Mehmet ÇAHAN, Nuri ERGÜL, Rafet ÖZDEMİR,Abdullah ÖZDEMİR, Mehmet YAMAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK,

Kararın Özü

Emine TOSUNOĞLU, Azmi SARIHAN ve Nuri ERGÜL’ün Mülkiyeti Belediyemize ait 8 Pafta 105 Nolu Parselden arsa satın alma taleplerinin görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Vekili Efrayim ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak, Emine TOSUNOĞLU, Azmi SARIHAN ve Nuri ERGÜL’ün Mülkiyeti Belediyemize ait 8 Pafta 105 Nolu Parselden arsa satın alma taleplerinin görüşülmesine geçildi

 

K A R A R: Emine TOSUNOĞLU’nun 30.05.2018 tarihli, Azmi SARIHAN’ın 05.06.2018 tarihli ve Nuri ERGÜL’ün 05.06.2018 tarihli dilekçeleri ile Mülkiyeti Belediyemize ait Karaçomak Mahallesi Abantyolu Caddesinde bulunan 8 pafta 105 Nolu parselden arsa satın alma taleplerinin görüşülmesi neticesine;

Mülkiyeti Belediyemize ait Karaçomak Mahallesi Abantyolu Caddesinde bulunan 8 pafta 105 Nolu parselde imar uygulaması yapıldıktan sonra talep sahiplerinin mevcut arsalarının yanında ve mümkün olabilecek en eşit miktarlara bölünerek satılmasına,satış işlemlerini yürütmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e   maddesi gereğince, işaret sistemi ile yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR                       Ali YASAK                  Mehmet ÇAHAN

Belediye  Başkan V.                        Katip Üye                          Katip Üye

 

 

 

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : AĞUSTOS

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :10.08.2018

KARAR NUMARASI:2018/34

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Belediye Başkanı V.:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler:İbrahim YILDIRIM,Mehmet ÇAHAN, Rafet ÖZDEMİR,Abdullah ÖZDEMİR, Mehmet YAMAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK, Ali YASAK, İsmail BENSİZ, Nuri ERGÜL,

Kararın Özü

Belediyemiz Meclis Üyeleri Nuri Ergül, Mehmet Yaman, Abdullah Özdemir ve Rafet Özdemir’in 3 maddelik yazılı önergelerinin görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Vekili Efrayim ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak, Belediyemiz Meclis Üyeleri Nuri Ergül, Mehmet Yaman, Abdullah Özdemir ve Rafet Özdemir’in 3 maddelik yazılı önergelerinin görüşülmesine geçildi

 

K A R A R:Belediyemiz Meclis Üyeleri Nuri Ergül, Mehmet Yaman, Abdullah Özdemir ve Rafet Özdemir’in 3 maddelik yazılı önergelerinin görüşülmesi neticesine;

  1. Taşkesti sınırları içinde inşaatlarla ilgili ev, dükkan ve depo gibi yapılması gereken inşaatlara bodrum üstü 4 kat ve kullanım alanı % 75 olarak ruhsat verilmesi ile ilgili olarak Beldemiz imar planında genel olarak imar planı tadilatı yapımı ile ilgili çalışmalara başlanılmış olup, kurum görüşleri tamamlandığında yeni revize imar planı yaptırılacaktır.
  2. Kentsel dönüşümden faydalanmak isteyen kişilere yardımcı olunması, daha önce İsmail Dikmen’in evinin yola çıkarılmasına izin verilen yerinde 4 kat izniyle mağdur olmayıp 2 metre öne çıkışın kaldırılması ile ilgili, Kentsel dönüşümden faydalanmak isteyen kişilere Belediyemizce gerekli kolaylıklar sağlanarak zaten yardımcı olunmaktadır. İsmail Dikmen’in evinin yola çıkarılmasına izin verilen yerinde 4 kat izniyle mağdur olmayıp 2 metre öne çıkışın kaldırılması ile ilgili imar planı tadilatı meclisimizce 05.09.2017 tarih ve 2017/40 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
  3. Taşkesti sınırları içinde inşaat ruhsatı alamayan veya aldığı halde iskan ruhsatı tamamlanmayan vatandaşlarımıza yardımcı olunması ile ilgili olarak da, 18.05.2018 tarih ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Kanunun 16. Maddesi ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici 16. Madde ile imar barış getirilmiş olup, bütün müracaat edenlere T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Yapı Kayıt Belgesi verilmektedir.

Önerge sahiplerine bilgisi verilmesine,işaret sistemi ile yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR                       İbrahim YILDIRIM         Mehmet ÇAHAN

Belediye  Başkan V. Katip Üye                          Katip Üye

 

 

 

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : AĞUSTOS

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :10.08.2018

KARAR NUMARASI:2018/35

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Belediye Başkanı V.:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler:İbrahim YILDIRIM,Mehmet ÇAHAN, Rafet ÖZDEMİR,Abdullah ÖZDEMİR, Mehmet YAMAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK, Ali YASAK, İsmail BENSİZ, Nuri ERGÜL,

Kararın Özü

Belediyemiz Fen İşleri Servisinin 25.07.2018 tarihli, Mülkiyeti Bolu Kaynak Suları İşletmeleri Tic. A.Ş. ye ait 138 Ada 1 nolu Parsele ve 139 Ada 3 Parsele ait Sanayi Alanı (Su Şişeleme Tesisi) amaçlı İmar Planlarının  görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Vekili Efrayim ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak, Belediyemiz Fen İşleri Servisinin 25.07.2018 tarihli, Mülkiyeti Bolu Kaynak Suları İşletmeleri Tic. A.Ş. ye ait 138 Ada 1 nolu Parsele ve 139 Ada 3 Parsele ait Sanayi Alanı (Su Şişeleme Tesisi) amaçlı İmar Planlarının görüşülmesine geçildi

 

K A R A R:Mülkiyeti Bolu Kaynak Suları İşletmeleri Tic. A.Ş. ye ait 138 Ada 1 nolu Parsele ve 139 Ada 3 Parsele ait Sanayi Alanı (Su Şişeleme Tesisi) amaçlı İmar Planlarınınincelenmesi ve raporlandırılmak üzere Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine, bilahare meclisimizde tekrar görüşülmesine, işaret sistemi ile yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR                       İbrahim YILDIRIM         Mehmet ÇAHAN

Belediye  Başkan V. Katip Üye                          Katip Üye

 

 

 

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : AĞUSTOS

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :10.08.2018

KARAR NUMARASI:2018/36

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Belediye Başkanı V.:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler:İbrahim YILDIRIM,Mehmet ÇAHAN, Rafet ÖZDEMİR,Abdullah ÖZDEMİR, Mehmet YAMAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK, Ali YASAK, İsmail BENSİZ, Nuri ERGÜL,

Kararın Özü

Belediyemiz Fen İşleri Servisinin 25.07.2018 tarihli, Mülkiyeti Tuncel ERSU ve  Hissedarlarına ait 124 Ada 20 Parsele ait İmar Tadilatı Planlarının görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Vekili Efrayim ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak, Belediyemiz Fen İşleri Servisinin 25.07.2018 tarihli, Mülkiyeti Tuncel ERSU ve  Hissedarlarına ait 124 Ada 20 Parsele ait İmar Tadilatı Planlarının görüşülmesine geçildi

 

K A R A R:Belediyemiz Fen İşleri Servisinin 25.07.2018 tarihli, Mülkiyeti Tuncel ERSU ve  Hissedarlarına ait 124 Ada 20 Parsele ait İmar Tadilatı Planlarınınincelenmesi ve raporlandırılmak üzere Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine, bilahare meclisimizde tekrar görüşülmesine, işaret sistemi ile yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR                       İbrahim YILDIRIM         Mehmet ÇAHAN

Belediye  Başkan V. Katip Üye                          Katip Üye

 

 

 

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : AĞUSTOS

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :10.08.2018

KARAR NUMARASI:2018/37

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Belediye Başkanı V.:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler:İbrahim YILDIRIM,Mehmet ÇAHAN, Rafet ÖZDEMİR,Abdullah ÖZDEMİR, Mehmet YAMAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK, Ali YASAK, İsmail BENSİZ, Nuri ERGÜL,

Kararın Özü

Gündeme sonradan ilave edilen Muhsin CANBAZOĞLU’nun 09.07.2018 tarihli 400 adet kapasiteli küçükbaş koyun üretim çiftliği yapma talebi ile ilgili dilekçesinin görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Vekili Efrayim ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak, Gündeme sonradan ilave edilen Muhsin CANBAZOĞLU’nun 09.07.2018 tarihli 400 adet kapasiteli küçükbaş koyun üretim çiftliği yapma talebi ile ilgili dilekçesinin görüşülmesine geçildi

 

K A R A R:Beldemiz Karaçomak Mahallesi Abantyolu Caddesi üzerinde 1713, 1714, 1715 ve 1716 Nolu Parseller üzerinde 400 adet kapasiteli Küçükbaş koyun üretim çiftliği yapma talebi ile ilgili  MuhsinCANBAZOĞLU’nun 09.07.2018 tarihlidilekçesinin görüşülmesi neticesine;

Yukarıda adı geçen   Karaçomak Mahallesi Abantyolu Caddesi üzerinde 1713, 1714, 1715 ve 1716 Nolu Parsellerin yerleşim yerine çok yakın olması, Taşkesti-Abant turizm yoluna cephesi bulunması nedeniyle, yerleşim yerinde oturanları rahatsız edeceği, çevre kirliliğine neden olacağı gerekçesi ile, Muhsin CANBAZOĞLU’nun400 adet kapasiteli Küçükbaş koyun üretim çiftliği yapmatalebiişaret sistemi ile yapılan oylama neticesinde oy birliği ile ret edilmiştir.

 

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR                       İbrahim YILDIRIM         Mehmet ÇAHAN

Belediye  Başkan V. Katip Üye                          Katip Üye

 

 

 

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : AĞUSTOS

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :10.08.2018

KARAR NUMARASI:2018/38

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Belediye Başkanı V.:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler:İbrahim YILDIRIM,Mehmet ÇAHAN, Rafet ÖZDEMİR,Abdullah ÖZDEMİR, Mehmet YAMAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK, Ali YASAK, İsmail BENSİZ, Nuri ERGÜL,

Kararın Özü

Gündeme sonradan ilave edilen Mülkiyeti Belediyemize ait 114 ada 34, 35, 36 ve 38 nolu Parseller üzerine yapılacak olan  Yeğenderesi Mahallesi Cami yeri  ile ilgili imar planınıngörüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Vekili Efrayim ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak, Gündeme sonradan ilave edilen Mülkiyeti Belediyemize ait 114 ada 34, 35, 36 ve 38 nolu Parseller üzerine yapılacak olan  Yeğenderesi Mahallesi Cami yeri  ile ilgili imar planınıngörüşülmesine geçildi

 

K A R A R:Gündeme sonradan ilave edilen Mülkiyeti Belediyemize ait 114 ada 34, 35, 36 ve 38 nolu Parseller üzerine yapılacak olan  Yeğenderesi Mahallesi Cami yeri  ile ilgili imar planınınincelenmesi ve raporlandırılmak üzere Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine, bilahare meclisimizde tekrar görüşülmesine, işaret sistemi ile yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR                       İbrahim YILDIRIM         Mehmet ÇAHAN

Belediye  Başkan V. Katip Üye                          Katip Üye

 

 

 

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : AĞUSTOS

BİRLEŞİM  : II. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :17.08.2018

KARAR NUMARASI:2018/39

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Belediye Başkanı V.:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler: Ali YASAK,Mehmet ÇAHAN, İsmail BENSİZ, Abdullah ÖZDEMİR, Mehmet YAMAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK,Nuri ERGÜL, İbrahim YILDIRIM, ,  Rafet ÖZDEMİR,

Kararın Özü

İmar Komisyonuna havale edilen  Mülkiyeti Bolu Kaynak Suları İşletmeleri Tic. A.Ş. ye ait 138 Ada 1 nolu Parsele ve 139 Ada 3 Parsele ait Sanayi Alanı (Su Şişeleme Tesisi) amaçlı İmar Planlarının  görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Vekili Efrayim ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak, İmar Komisyonuna havale edilen , Mülkiyeti Bolu Kaynak Suları İşletmeleri Tic. A.Ş. ye ait 138 Ada 1 nolu Parsele ve 139 Ada 3 Parsele ait Sanayi Alanı (Su Şişeleme Tesisi) amaçlı İmar Planlarının görüşülmesine geçildi

 

K A R A R:Mülkiyeti Bolu Kaynak Suları İşletmeleri Tic. A.Ş. ye ait 138 Ada 1 nolu Parsele ve 139 Ada 3 Parsele ait Sanayi Alanı (Su Şişeleme Tesisi) amaçlı İmar PlanlarınınEylül ayında yapılacak olan meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine, işaret sistemi ile yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR                      Ali YASAKMehmet ÇAHAN

Belediye  Başkan V. Katip Üye                          Katip Üye

 

 

 

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : AĞUSTOS

BİRLEŞİM  : II. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :17.08.2018

KARAR NUMARASI:2018/40

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Belediye Başkanı V.:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler: Ali YASAK,Mehmet ÇAHAN, İsmail BENSİZ, Abdullah ÖZDEMİR, Mehmet YAMAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK,Nuri ERGÜL, İbrahim YILDIRIM, ,  Rafet ÖZDEMİR,

Kararın Özü

İmar Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Tuncel ERSU ve  Hissedarlarına ait 124 Ada 20 Parsele ait İmar Tadilatı Planlarının görüşülmesi

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Vekili Efrayim ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak, İmar Komisyonuna havale edilen , Mülkiyeti Tuncel ERSU ve  Hissedarlarına ait 124 Ada 20 Parsele ait İmar Tadilatı Planlarının   görüşülmesine geçildi

 

K A R A R:İmar Komisyonuna havale edilen, Beldemiz Merkez Mahallesi Çatalyol Küme evlerinde   Mülkiyeti Tuncel ERSU ve  Hissedarlarına ait 124 Ada 20 Parsele ait, hissedarların ayrı ayrı müstakil tapuya geçilmesi amacıyla parsel üzerindeki yapılara cephe verecek şekilde 5 metrelik imar yolu konularak, Can Planlama sahibi Şehir Plancısı Bülent KÖRPE tarafından  hazırlanan, 1/1000’lik Uygulama İmar  planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan  değişikliğinin onaylanmasına, işaret sistemi ile yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

     Efrayim ÖZDEMİR                            İsmail BENSİZ                        İbrahim YILDIRIM

      Belediye Başkan V.                        Meclis I.Başkan Vekili               Meclis II.Başkan Vekili 

 

 

 

 

 

              Mehmet ÇAHAN                  Ali YASAK                             Abdullah ÖZDEMİR             

                   Katip Üye                            Katip Ü y e                                            Ü  y  e                   

 

 

 

 

 

 

                   Mehmet YAMAN                  Nuri ERGÜL                          Rafet  ÖZDEMİR

                             Ü y e                                    Ü y e                                              Ü   y  e         

 

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : AĞUSTOS

BİRLEŞİM  : II. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :17.08.2018

KARAR NUMARASI:2018/41

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Belediye Başkanı V.:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler: Ali YASAK,Mehmet ÇAHAN, İsmail BENSİZ, Abdullah ÖZDEMİR, Mehmet YAMAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK,Nuri ERGÜL, İbrahim YILDIRIM,  Rafet ÖZDEMİR,

Kararın Özü

İmar Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Belediyemize ait 114 ada 34, 35, 36 ve 38 nolu Parseller üzerine yapılacak olan  Yeğenderesi Mahallesi Cami yeri  ile ilgili imar planının görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Vekili Efrayim ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak, İmar Komisyonuna havale edilen , Mülkiyeti Belediyemize ait 114 ada 34, 35, 36 ve 38 nolu Parseller üzerine yapılacak olan  Yeğenderesi Mahallesi Cami yeri  ile ilgili imar planının görüşülmesine geçildi

 

K A R A R:İmar Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Belediyemize ait 114 ada 34, 35, 36 ve 38 nolu Parseller üzerine yapılacak olan  Yeğenderesi Mahallesi Cami yeri  ile ilgili, Cami Alanı  olarak, Can Planlama sahibi Şehir Plancısı Bülent KÖRPE tarafından  hazırlanan, 1/1000’lik Uygulama İmar  Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının onaylanmasına, işaret sistemi ile yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

     Efrayim ÖZDEMİR                            İsmail BENSİZ                        İbrahim YILDIRIM

      Belediye Başkan V.                        Meclis I.Başkan Vekili               Meclis II.Başkan Vekili 

 

 

 

 

 

              Mehmet ÇAHAN                  Ali YASAK                             Abdullah ÖZDEMİR             

                   Katip Üye                            Katip Ü y e                                            Ü  y  e                   

 

 

 

 

 

 

                   Mehmet YAMAN                  Nuri ERGÜL                          Rafet  ÖZDEMİR

                             Ü y e                                    Ü y e                                              Ü   y  e         

 

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : EYLÜL

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :04.09.2018

KARAR NUMARASI:2018/42

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Belediye Başkanı V.:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler: Ali YASAK,Mehmet ÇAHAN, İsmail BENSİZ, Abdullah ÖZDEMİR, Nuri ERGÜL, İbrahim YILDIRIM,Mehmet YAMAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK,Rafet ÖZDEMİR,

Kararın Özü

Daha önce İmar Komisyonuna havale edilen  Mülkiyeti Bolu Kaynak Suları İşletmeleri Tic. A.Ş. ye ait 138 Ada 1 nolu Parsele ve 139 Ada 3 Parsele ait Sanayi Alanı (Su Şişeleme Tesisi) amaçlı İmar Planlarının  görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Vekili Efrayim ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak, dahaİmar Komisyonuna havale edilen , Mülkiyeti Bolu Kaynak Suları İşletmeleri Tic. A.Ş. ye ait 138 Ada 1 nolu Parsele ve 139 Ada 3 Parsele ait Sanayi Alanı (Su Şişeleme Tesisi) amaçlı İmar Planlarının görüşülmesine geçildi

 

K A R A R:Mülkiyeti Bolu Kaynak Suları İşletmeleri Tic. A.Ş. ye ait 138 Ada 1 nolu Parsele ve 139 Ada 3 Parsele ait Sanayi Alanı (Su Şişeleme Tesisi) amaçlı İmar Planlarınındaha sonra görüşülmek üzere ertelenmesine, işaret sistemi ile yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR                           Ali YASAKMehmet ÇAHAN

Belediye  Başkan V. Katip Üye                          Katip Üye

 

 

 

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : EYLÜL

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :04.09.2018

KARAR NUMARASI:2018/43

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Belediye Başkanı V.:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler: Ali YASAK,Mehmet ÇAHAN, İsmail BENSİZ, Abdullah ÖZDEMİR, Nuri ERGÜL, İbrahim YILDIRIM,Mehmet YAMAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK,Rafet ÖZDEMİR,

Kararın Özü

Mülkiyeti Mehmet ÇAVUŞOĞLU’na ait 3 pafta 2195 Parsel Nolu 1.702.91 m2 alana sahip taşınmazın satın alınması hususunun görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Vekili Efrayim ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak,Gündeme sonradan ilave edilen mülkiyeti Mehmet ÇAVUŞOĞLU’na ait 3 pafta 2195 Parsel Nolu 1.702.91 m2 alana sahip taşınmazın satın alınması hususunun görüşülmesine geçildi;

 

K A R A R:Gündeme sonradan ilave edilen mülkiyeti Mehmet ÇAVUŞOĞLU’na ait 3 pafta 2195 Parsel Nolu 1.702.91 m2 alana sahip taşınmazın satın alınması hususunun görüşülmesi neticesinde;

Belediyemizce Beldemiz Karaçomak Mahallesi Ortaköy Caddesinde yapılan yol genişletme çalışmaları esnasında yukarıda adı geçen  Mülkiyeti Mehmet ÇAVUŞOĞLU’na ait 3 pafta 2195 Parsel Nolu 1.702.91 m2 alana sahip taşınmazın büyük bir bölümü yol genişletilerek  kullanılmıştır. Adı geçen taşınmazın geriye kalan kısmıkullanılamayacak ve atıl vaziyette kalmış olduğundan Mülkiyet sahibinin de 03.09.2018 tarihli talebi doğrultusunda, mülkiyet sahibinin mağdur olmaması için,    3 pafta 2195 Parsel Nolu 1.702.91 m2 alana sahip taşınmazın tamamının satın alınmasına,  işaret sistemi ile yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR                           Ali YASAKMehmet ÇAHAN

Belediye  Başkan V. Katip Üye                          Katip Üye