bilgi@taskesti.bel.tr/(0374) 424 41 88

Sayfamıza Hoşgeldiniz

DÖNEMİ : 2018

AYI  : EKİM

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :02.10.2018

KARAR NUMARASI:2018/44

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Belediye Başkanı V.:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler: Ali YASAK,İsmail BENSİZ, Abdullah ÖZDEMİR, Nuri ERGÜL, İbrahim YILDIRIM,Mehmet YAMAN, Rafet ÖZDEMİR

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK,Mehmet ÇAHAN,

Kararın Özü

Mülkiyeti Bolu Kaynak Suları İşletmeleri Tic. A.Ş. ye ait 138 Ada 1 nolu Parsele ve 139 Ada 3 Parsele ait Sanayi Alanı (Su Şişeleme Tesisi) amaçlı İmar Planlarının  görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Vekili Efrayim ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak,Mülkiyeti Bolu Kaynak Suları İşletmeleri Tic. A.Ş. ye ait 138 Ada 1 nolu Parsele ve 139 Ada 3 Parsele ait Sanayi Alanı (Su Şişeleme Tesisi) amaçlı İmar Planlarının  görüşülmesine geçildi;

 

K A R A R:Mülkiyeti Bolu Kaynak Suları İşletmeleri Tic. A.Ş. ye ait 138 Ada 1 nolu Parsele ve 139 Ada 3 Parsele ait Sanayi Alanı (Su Şişeleme Tesisi) amaçlı İmar Planlarının  görüşülmesineticesinde;

Beldemiz Karaçomak Mahallesi Elmalıdere mevkiinde, Mülkiyeti Bolu Kaynak Suları İşletmeleri Tic. A.Ş. ye ait 138 Ada 1 nolu Parsele ve 139 Ada 3 Parsele ait Sanayi Alanı (Su Şişeleme Tesisi) amaçlı olarak Can Planlama sahibi Şehir Plancısı Bülent KÖRPE tarafından  hazırlanan, 1/1000’lik Uygulama İmar  planlarının onaylanması,işaret sistemi ile yapılan oylama neticesinde, İbrahim YILDIRIM, Ali YASAK, İsmail BENSİZ, Nuri ERGÜL, Abdullah ÖZDEMİR, Mehmet YAMAN ve Rafet ÖZDEMİR’in ret oyları, Efrayim ÖZDEMİR’in çekimser oyu sonucu oy çokluğu ile ret edilmiştir.

İbrahim YILDIRIM, Ali YASAK, İsmail BENSİZ, Nuri ERGÜL, Abdullah ÖZDEMİR, Mehmet YAMAN ve Rafet ÖZDEMİR, yukarıda adı geçen Bolu Kaynak Suları İşletmeleri Tic. A.Ş. nin eski Gölcük Köyü yolu üzerine izinsiz ve  kaçak olarak bina yaptığı gerekçesi ile ret oyu verdiklerini belirtmişlerdir.

 

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR                           Ali YASAKİbrahim YILDIRIM

Belediye  Başkan V. Katip Üye                          Katip Üye

 

 

 

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : EKİM

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :02.10.2018

KARAR NUMARASI:2018/45

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Belediye Başkanı V.:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler: Ali YASAK,İsmail BENSİZ, Abdullah ÖZDEMİR, Nuri ERGÜL, İbrahim YILDIRIM,Mehmet YAMAN, Rafet ÖZDEMİR

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK,Mehmet ÇAHAN,

Kararın Özü

Gündeme sonradan ilave edilen, ikinci konut alanlarından (Çatalyol Küme Evleri, İstanbul Evleri Küme Evleri v.b. gibi) Yol ve Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payının ikikatı alınması hususunun   görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Vekili Efrayim ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak,Gündeme sonradan ilave edilen, ikinci konut alanlarından (Çatalyol Küme Evleri, İstanbul Evleri Küme Evleri v.b. gibi) Yol ve Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payının iki katı alınması hususunungörüşülmesine geçildi;

 

K A R A R:Gündeme sonradan ilave edilen, ikinci konut alanlarından (Çatalyol Küme Evleri, İstanbul Evleri Küme Evleri v.b. gibi) Yol ve Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payının iki katı alınması hususunun görüşülmesineticesinde;

Beldemiz merkezi dışında kalan, ikinci konut alanlarının şehir merkezine mesafesi fazla olduğundan, yatırım maliyetlerini artırdığından,  Beldemiz merkezi dışında kalan, ikinci konut alanların (Çatalyol Küme Evleri, İstanbul Evleri Küme Evleri v.b. gibi) Yol ve Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payınıniki katı alınmasına işaret sistemi ile yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR                           Ali YASAKİbrahim YILDIRIM

Belediye  Başkan V. Katip Üye                          Katip Üye

 

 

 

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : EKİM

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :02.10.2018

KARAR NUMARASI:2018/46

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Belediye Başkanı V.:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler: Ali YASAK,İsmail BENSİZ, Abdullah ÖZDEMİR, Nuri ERGÜL, İbrahim YILDIRIM,Mehmet YAMAN, Rafet ÖZDEMİR

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK,Mehmet ÇAHAN,

Kararın Özü

Gündeme sonradan ilave edilen, Beldemiz İmar Planının G26-d-16a-4c paftasında imar plan tadilatı yapılmasıhususunun   görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Vekili Efrayim ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak,Gündeme sonradan ilave edilen, Beldemiz İmar Planının G26-d-16a-4c paftasında imar plan tadilatı yapılması hususunungörüşülmesine geçildi;

 

K A R A R:Gündeme sonradan ilave edilen, Beldemiz İmar Planının G26-d-16a-4c paftasında imar plan tadilatı yapılması hususununneticesinde;

Beldemiz Merkez Mahallesi Ada Caddesi 7 nolu sokakta 426 nolu ve çevre parsellerde, 12 metrelik  imar  yolunun 10 metre olacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve kuzeyindeki 7 metrelik yaya yolunun doğrultusunun yeniden tanzim edilmesi ile ilgili, Şehir Plancısı Demet GÜNDAY tarafından hazırlanan  Beldemiz İmar Planının G26-d-16a-4c paftasında imar tadilat  planının onaylanması, işaret sistemi ile yapılan oylama neticesinde, Rafet ÖZDEMİR, Abdullah ÖZDEMİR ve Efrayim ÖZDEMİR’in kabul oyları, İsmail BENSİZ’in ret oyu, İbrahim YILDIRIM, Ali YASAK, Mehmet YAMAN ve Nuri ERGÜL’ün çekimser oyları sonucu,5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 22 nci Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 10 ncuMaddesi gereğince kabul edilmesi için gerekli çoğunluk sağlanamadığından kabul edilmemiştir.

.

 

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR                           Ali YASAKİbrahim YILDIRIM

Belediye  Başkan V. Katip Üye                          Katip Üye

 

 

 

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : KASIM

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :06.11.2018

KARAR NUMARASI:2018/47

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Belediye Başkanı V.:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler: Ali YASAK,Mehmet ÇAHAN, Abdullah ÖZDEMİR, Nuri ERGÜL, İbrahim YILDIRIM,, Rafet ÖZDEMİR

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK,İsmail BENSİZ, Mehmet YAMAN

Kararın Özü

Belediyemizin 2019(2020-2021) Mali Yılı Bütçesinin Görüşülmesi

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Vekili Efrayim ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak,Belediyemizin 2019(2020-2021) Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesine geçildi;

 

K A R A R:Belediyemizin 2019(2020-2021) mali yılı tahmini bütçesi incelenmek ve raporlandırılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, bilahare tekrar görüşülmek üzere Meclisimize iadesine, İşaret sistemi ile yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

.

 

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR                           Ali YASAKMehmet ÇAHAN

Belediye  Başkan V. Katip Üye                          Katip Üye

 

 

 

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : KASIM

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :06.11.2018

KARAR NUMARASI:2018/48

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Belediye Başkanı V.:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler: Ali YASAK,Mehmet ÇAHAN, Abdullah ÖZDEMİR, Nuri ERGÜL, İbrahim YILDIRIM,, Rafet ÖZDEMİR

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK,İsmail BENSİZ,Mehmet YAMAN

Kararın Özü

Belediyemizin 2019 Mali Yılında Uygulanacak Maktu Tarifelerin Görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Vekili Efrayim ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak,Belediyemizin 2019 Mali Yılında Uygulanacak Maktu Tarifelerin görüşülmesine geçildi;

 

K A R A R:Belediyemizin 2019 Mali Yılında Uygulanacak Maktu Tarifelerin   incelenmek ve raporlandırılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, bilahare tekrar görüşülmek üzere Meclisimize iadesine, İşaret sistemi ile yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR                           Ali YASAKMehmet ÇAHAN

Belediye  Başkan V. Katip Üye                          Katip Üye

 

 

 

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : KASIM

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :06.11.2018

KARAR NUMARASI:2018/49

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Belediye Başkanı V.:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler: Ali YASAK,Mehmet ÇAHAN, Abdullah ÖZDEMİR, Nuri ERGÜL, İbrahim YILDIRIM,, Rafet ÖZDEMİR

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK,İsmail BENSİZ, Mehmet YAMAN

Kararın Özü

Belediyemizin 2019 Yılı Çalışma Programının Görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Vekili Efrayim ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak,Belediyemizin 2019Çalışma Programının görüşülmesine geçildi;

 

K A R A R:Belediye Başkanlığınca 5 Yıllık Çalışma Programına göre 2019 Yılında;

 1. Yol düzenlemesi(parke-kaldırım) yapımı,
 2. Kanalizasyon altyapı inşaatı ve fosseptik bina yapımı,
 3. Mezarlıklar çevre düzenlemesi(kamelya yapımı),
 4. Camilerin ve bahçelerinin peyzaj düzenlemelerinin yapılması,
 1. Belediye itfaiye garaj yapımına devam edilerek 2019 yılında tamamlanması,
 1. İçmesuyu şebeke, su deposu, ilave su isale hattı yapım ve bakımı,
 1. Fabrika yolu sokak, pazar yeri sokak düzenlemesi yapılması
 1. Dinlenme parkı yapımı(682 nolu parsel ile benzinlik mahallesine),
 1. Greyder,otobüs, kamyonet, paletli dozer, traktör, kamyon ve silindir alımı,
 1. Küçük sanayi sitesi yapımı,
 1. D-140 karayoluna kavşak ve bağlantılarının düzenlenmesi,orta refüjünde peyzaj çalışmalarının tamamlanması,
 1. Beldemiz imar planında 3194 say. İm.kan.18. Md. Uygulaması yapımı.
 1. Abantyolu ve Ada caddelerinde yol düzenlemesi çalışmalarına devam edilmesi,
 1. Hal binası yapımı,
 1. Kültür veTurizm Bakanlığından yardım talep edilmesi,
 1. İller Bankası A.Ş., Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından yardım talep edilmesi,
 1. Beldemizde spora teşvik için  spor parkı ve çocuk oyun parkı yapılması,
 1. Karacasumandıra ile Yeğenderesine cami yapılmasının takibi,
 1. Merkez Mahalle Ada Caddesine kaldırım ve kilitli parke döşeme çalışmasının yapılması
 1. Beldemizdeki okulların   bahçelerinde peyzaj çalışmasının yapılması,
 1. Ortaokulun yanına imam hatip ortaokulu yapılmasının takibi,
 1. Taşkesti KaraçomakMahallesiAbantyolu Caddesinde sıcak asfalt çalışması yapımı,
 1. Karayolu kenarında bulunan yıkılması gereken metruk binaların yıkılarak çevre düzenlemesinin yapılması,
 1. Ortaköy Caddesinde ki genişletilen alanın duvar çalışmaları ile birlikte ışıklandırmasının yapılması,
 1. Mevcut pazar yerinin değiştirilerek yeni kapalı pazar yeri yapılması,
 1. Orman işletmesi eski parkının 18. Madde uygulaması yapılarak,park ve peyzaj çalışmalarının yapılması,
 1. Sofular mevkiine ve Sarot Beton yanına köprü yapılması,
 1. Orman işletmesine ait119 ada 1 nolu parsel, 131 ada 1 nolu parselinin Belediyeye alınması
 1. Beldemizde sahipsiz olan köpeklerin toplanması,
 1. Kapalı spor salonu yapılması,
 
 1. Okullardaki yoksul çocuklara yardım yapılması,
 1. Kimsesiz yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerle ilgilenilmesi,
 1. Düğün salonunun yanına açık  düğün salonu yapılması,
 1. Yaylalarımızın tanıtımının yapılması ve Yayla yollarının bakımın yapılarak turizme kazandırılması,
 1. İş Makinesi ve Kamyon alınması ilgili Türkiye Belediyeler Birliğinden yardım talebinde bulunulması,

 

Çalışmalarının yapılmasına, Meclisimizin bu günkü toplantısında, İşaret sistemi ile yapılan oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR                           Ali YASAKMehmet ÇAHAN

Belediye  Başkan V. Katip Üye                          Katip Üye

 

 

 

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : KASIM

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :06.11.2018

KARAR NUMARASI:2018/50

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Belediye Başkanı V.:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler: Ali YASAK,Mehmet ÇAHAN, Abdullah ÖZDEMİR, Nuri ERGÜL, İbrahim YILDIRIM,, Rafet ÖZDEMİR

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK,İsmail BENSİZ, Mehmet YAMAN

Kararın Özü

2. Etap TOKİ Yoluna İsim Verilmesi Hususunun Görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Vekili Efrayim ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak,2. Etap TOKİ konutlarının bulunduğu yollara isim verilmesi hususunungörüşülmesine geçildi;

 

K A R A R:Meclisimizin 06.11.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 81. maddesi gereğince Beldemiz Karaçomak Mahallesinde , 2. Etap TOKİ konutlarının bulunduğu  Cadde ve Sokaklara  İsim verilmesi hususu görüşülerek;

 1. Abant Yolu Caddesinden başlayarak Arpaseki Mezarlığının batısından geçen ve eski köy istikametine doğru devan eden caddeye ARPASEKİ CADDESİ isminin verilmesine;
 2. Arpaseki Caddesinden başlayarak 2. Etap TOKİ konutlarının güneyinden, ormanın dibinden itibaren devam ederek Mudurnu Deresi kenarındaki Akarsu Sokağa kadar olan caddeye EĞRELTİLİK CADDESİ isminin verilmesine,
 3. Yine Arpaseki Caddesinden başlayarak 2. Etap TOKİ konutlarının kuzeyinden geçerek Eğreltilik Caddesine bağlanan caddeye 2. ETAP TOKİ CADDESİ isminin verilmesine;
 4. 2.Etap toki konutlarının kuzeyinden geçen  2. Etap Toki Caddesinden başlayarak, , futbol sahasının güney batısından geçerek Şehit Engin Temel Caddesine bağlanan caddeye STADYUM CADDESİ isminin verilmesine;

 

Meclisimizce katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR                           Ali YASAKMehmet ÇAHAN

Belediye  Başkan V. Katip Üye                          Katip Üye

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 81. Maddesi gereğince tasdik olunur.      /11/2018

 

 

 

                                                                                                                             Emine DİLCE

Kaymakam V.

 

 

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : KASIM

BİRLEŞİM  : II. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :13.11.2018

KARAR NUMARASI:2018/51

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Belediye Başkanı V.:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler: Ali YASAK,Mehmet ÇAHAN, İsmail BENSİZ, Mehmet YAMAN,Abdullah ÖZDEMİR, Nuri ERGÜL, İbrahim YILDIRIM,,

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK,Rafet ÖZDEMİR

Kararın Özü

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemizin2019(2020-2021) Mali Yılı Bütçesinin Görüşülmesi

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Vekili Efrayim ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak,Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemizin2019(2020-2021) Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesine geçildi;

K A R A R: Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunca İncelenerek Meclisimize havale edilen 2019(2020-2021)Mali yılı tahmini bütçesi meclisimizce de madde madde ve bölüm bölüm görüşülerek;

Gelir Bütçesi:       2019 (TL )                  2020  ( TL )                2021 (TL )

Vergi Gelirleri                      :        516.600,00                       568.260,00                    625.086,00  

Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.  :        487.200,00                       535.920,00                    589.512,00         

Alınan Bağış ve Yardımlar :       456.750,00    502.425,00                552.667,50

Diğer     Gelirleri                 :      3.252.500,00                3.577.750,00                 3.935.525,00

Sermaye Gelirleri              :            586.950,00                      645.645,00                   710.209,50

          Toplam …….:5.300.000,00                    5.830.000,00                  6.413.000,00 

TL.  Olarak tespit edilmesine,

Gider Bütçesi:  2019 (TL )                  2020  ( TL )                2021 (TL )

Personel Giderleri                         :    701.975,00                    772.172,50                      849.389,75

Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Devlet Pirimi Giderleri                   :   272.580,00                   299.838,00                       329.821,80             

Mal ve Hizmet Alımları Giderleri  :2.918.510,00                3.210.361,00                    3.531.397,10 

Faiz Giderleri                                :     141.750,00                   155.925,00                       171.517,50      

Cari Transferler                             :     103.150,00                    113.465,00                      124.811,50

Sermaye Giderleri                          :    632.585,00                   695.843,50                       765.427,85

Sermaye Transferleri                     :       18.900,00                     20.790,00                         22.869,00

Yedek Ödenekler                         :      510.550,00                    561.605,00                       617.765,50      

            Toplam …….:         5.300.000,00                    5.830.000,00                  6.413.000,00 

TL.  Olarak tespit edilmesine,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/b  maddesi gereğince Belediyemizin 2019 Mali Yılı Hazırlı Bütçesinin gelir ve gider birbirine denk olmak üzere 5.300.000,00-TL (Beş MilyonÜçyüz Bin Lira)   olarak kabul edilmesine, işaret sistemi ile yapılan oylama neticesinde Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR                           Ali YASAKMehmet ÇAHAN

Belediye  Başkan V. Katip Üye                          Katip Üye

     

DÖNEMİ : 2018

AYI  : KASIM

BİRLEŞİM  : II. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :13.11.2018

KARAR NUMARASI:2018/52

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Belediye Başkanı V.:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler: Ali YASAK,Mehmet ÇAHAN, İsmail BENSİZ, Mehmet YAMAN,Abdullah ÖZDEMİR, Nuri ERGÜL, İbrahim YILDIRIM,,

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK,Rafet ÖZDEMİR

Kararın Özü

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemizin 2019 Mali Yılında Uygulanacak Maktu Tarifelerin Görüşülmesi

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Vekili Efrayim ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak,Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemizin 2019 Mali Yılında Uygulanacak Maktu Tarifelerin görüşülmesine geçildi;

 

K A R A R:Başkanlıkça Meclisimize havale edilerek Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen,2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96 ncı maddesinin (b) bendi ve 97 nci maddesine gereğince, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2019yılı Ocak ayından itibaren uygulanacak olanGelir Tarife Cetvelleri, Meclisimizce madde madde görüşülerek aynen kabulüne, İşaret sistemi ile yapılan oylama neticesinde  oy birliği ile  karar verildi.

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR                           Ali YASAKMehmet ÇAHAN

Belediye  Başkan V. Katip Üye                          Katip Üye