bilgi@taskesti.bel.tr/(0374) 424 41 88

Sayfamıza Hoşgeldiniz

DÖNEMİ : 2019

AYI : OCAK

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :02.01.2019

KARAR NUMARASI:2019/01

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Başkan:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler: İbrahim YILDIRIM, İsmail BENSİZ, Abdullah ÖZDEMİR, Mehmet YAMAN,  Nuri ERGÜL,Rafet ÖZDEMİR

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK, Ali YASAK,  Mehmet ÇAHAN,

Kararın Özü

Meclis toplantı günlerinin  belirlenmesi

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı VekiliEfrayim ÖZDEMİRbaşkanlığındatoplanarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince Belediyemiz Meclisinin 2019 yılında toplantı yapacağı günlerin tespiti hususu görüşülerek gereği düşünüldü;

 

K A R A R:Belediyemiz Meclisinin 2019 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.Maddesi gereğince tatil olan ay hariç olmak üzere her ayın ilk haftasının Salı  günleri toplantı yapılmasına, Salı gününün tatile rastlaması halinde bundan sonraki ilk iş gününde toplanmasına;

            Meclisimizin bu günkü oturumunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR          İsmail BENSİZ                  İbrahim YILDIRIM

Belediye  Başkan V.                        Katip Üye                                 Katip Üye

 

     

DÖNEMİ : 2019

AYI : OCAK

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :02.01.2019

KARAR NUMARASI:2019/02

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Başkan:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler: İbrahim YILDIRIM, İsmail BENSİZ, Abdullah ÖZDEMİR, Mehmet YAMAN,  Nuri ERGÜL,Rafet ÖZDEMİR

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK, Ali YASAK,  Mehmet ÇAHAN

Kararın Özü

Meclisin tatil yapacağı ayın belirlenmesi

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı VekiliEfrayim ÖZDEMİRbaşkanlığındatoplanarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince Belediyemiz Meclisinin 2019 yılında tatil yapacağı ayın tespiti hususu görüşülerek gereği düşünüldü;

 

K A R A R : Belediyemiz Meclisinin 2019 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.Maddesi gereğince Temmuzayında tatil yapmasına;

 

           Meclisimizin bu günkü oturumunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR          İsmail BENSİZ                  İbrahim YILDIRIM

Belediye  Başkan V.                        Katip Üye                                 Katip Üye

 

     

DÖNEMİ : 2019

AYI : OCAK

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :02.01.2019

KARAR NUMARASI:2019/03

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Başkan:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler: İbrahim YILDIRIM, İsmail BENSİZ, Abdullah ÖZDEMİR, Mehmet YAMAN,  Nuri ERGÜL,Rafet ÖZDEMİR

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK, Ali YASAK,  Mehmet ÇAHAN,

Kararın Özü

Meclis Başkan ve üyeleri ile ihtisas komisyonu üyelerine verilecek huzur

hakkı ücretinin tespiti

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı VekiliEfrayim ÖZDEMİRbaşkanlığındatoplanarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 2019 yılında Meclis başkan ve üyelerine verilecek huzur hakkı ücretinin tespiti hususu görüşülerek gereği düşünüldü;

 

K A R A R : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32.Maddesinde “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir” denildiğinden, Buna göre Meclisimizce 2019 yılında Meclis Başkan ve üyelerine, Meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için 104,00 TL(Yüzdört lira) huzur hakkı ücreti verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR          İsmail BENSİZ                  İbrahim YILDIRIM

Belediye  Başkan V.                        Katip Üye                                 Katip Üye

 

     

DÖNEMİ : 2019

AYI: OCAK

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :02.01.2019

KARAR NUMARASI:2019/04

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Başkan:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler: İbrahim YILDIRIM, İsmail BENSİZ, Abdullah ÖZDEMİR, Mehmet YAMAN,  Nuri ERGÜL,Rafet ÖZDEMİR

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK, Ali YASAK,  Mehmet ÇAHAN,

Kararın Özü

2019 Yılında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker Çalıştırılması  hususunun ve buna verilecek ücretin görüşülmesi

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı VekiliEfrayim ÖZDEMİRbaşkanlığındatoplanarak, 2019 Yılında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker Çalıştırılması  hususunun ve buna verilecek ücretin tespiti  görüşülerek gereği düşünüldü;

 

K A R A R:5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.Maddesi gereğince tam zamanlı sözleşmeli olarak Teknikerin çalıştırılmasına 2019 yılında da devam edilmesine, çalıştırılan Teknikere aylık net  2.750,00-TL(İkibinyediyüzelli   Lira)   ücret verilmesine;

 

                        Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR          İsmail BENSİZ                  İbrahim YILDIRIM

Belediye  Başkan V.                        Katip Üye                              Katip Üye

 

     

DÖNEMİ : 2019

AYI: OCAK

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :02.01.2019

KARAR NUMARASI:2019/05

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Başkan:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler:İbrahim YILDIRIM, İsmail BENSİZ, Abdullah ÖZDEMİR, Mehmet YAMAN, Nuri ERGÜL,Rafet ÖZDEMİR

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK, Ali YASAK,  Mehmet ÇAHAN,

Kararın Özü

2019 Yılında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre Tam Zamanlı Sözleşmeli Eğitmen Çalıştırılması  hususunun ve buna verilecek ücretin görüşülmesi

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı VekiliEfrayim ÖZDEMİRbaşkanlığındatoplanarak, 2019 Yılında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre Tam Zamanlı Sözleşmeli EğitmenÇalıştırılması  hususunun ve buna verilecek ücretin tespiti  görüşülerek gereği düşünüldü;

 

K A R A R:5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.Maddesi gereğince tam zamanlı sözleşmeli olarak Eğitmen çalıştırılmasına 2019 yılında da devam edilmesine, çalıştırılan Eğitmene aylık net  2.275,00-TL(İkibinikiyüzyetmişbeş   Lira)   ücret verilmesine;

 

            Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR          İsmail BENSİZ                  İbrahim YILDIRIM

Belediye  Başkan V.                        Katip Üye                                 Katip Üye

 

     

DÖNEMİ : 2019

AYI: OCAK

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :02.01.2019

KARAR NUMARASI:2019/06

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Başkan:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler:İbrahim YILDIRIM, İsmail BENSİZ, Abdullah ÖZDEMİR, Mehmet YAMAN, Nuri ERGÜL,Rafet ÖZDEMİR

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK, Ali YASAK,  Mehmet ÇAHAN,

Kararın Özü

2019 Yılında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukatçalıştırılması hususunun ve buna verilecek ücretin görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı VekiliEfrayim ÖZDEMİRbaşkanlığındatoplanarak, 2019 Yılında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukatçalıştırılması hususunun ve buna verilecek ücretin tespiti  görüşülerek gereği düşünüldü;

 

K A R A R:5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.Maddesi gereğince kısmi zamanlı sözleşmeli olarak Avukat çalıştırılmasına 2019 yılında da devam edilmesine, çalıştırılan Avukata aylık net  1.375,00-TL(Binüçyüzyetmişbeş   Lira)   ücret verilmesine;

 

            Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR          İsmail BENSİZ                  İbrahim YILDIRIM

Belediye  Başkan V.                        Katip Üye                                 Katip Üye

 

     

DÖNEMİ : 2019

AYI: MART

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :05.03.2019

KARAR NUMARASI:2019/07

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Başkan:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler:Ali YASAK,  Mehmet ÇAHAN,Abdullah ÖZDEMİR, Mehmet YAMAN, Nuri ERGÜL,Rafet ÖZDEMİR

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK,İbrahim YILDIRIM, İsmail BENSİZ

Kararın Özü

Belediyemiz Meclisinin 13.11.2018 Tarih ve (52) Sayılı Kararı ile kabul edilen 2019 Yılı Gelir Tarife Cetvelinin  4. Maddesinin (b) fıkrasındaki “Kapalı Pazaryeri Dükkanlarının  70,00 TL olan Aylık İşgaliye Ücretinin”  2018 yılı fiyatı olan 60,00 TL. ye geri çekilmesi hususunun  görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı VekiliEfrayim ÖZDEMİRbaşkanlığındatoplanarak, Belediyemiz Meclisinin 13.11.2018 Tarih ve (52) Sayılı Kararı ile kabul edilen 2019 Yılı Gelir Tarife Cetvelinin  4. Maddesinin (b) fıkrasındaki “Kapalı Pazaryeri Dükkanlarının  70,00 TL olan Aylık İşgaliye Ücretinin”  2018 yılı fiyatı olan 60,00 TL. ye geri çekilmesi hususu  görüşülerek gereği düşünüldü;

 

K A R A R:Belediyemiz Meclisinin 13.11.2018 Tarih ve (52) Sayılı Kararı ile kabul edilen 2019 Yılı Gelir Tarife Cetvelinin  4. Maddesinin (b) fıkrasındaki “Kapalı Pazaryeri Dükkanlarının  70,00 TL olan Aylık İşgaliye Ücretinin”  2018 yılı fiyatı olan 60,00 TL. ye geri çekilmesi hususunun neticesinde;

Yapılan artışın çok yüksek bir artış olmadığı, pazarcı esnafımızı zorlayacak derecede bir artış olmaması sebebiyle, “Kapalı Pazaryeri Dükkanlarının  70,00 TL olan Aylık İşgaliye Ücretinin”  2018 yılı fiyatı olan 60,00 TL. ye geri çekilmesinin, işaret sistemiyle yapılan oylama sonucu oy birliği ile uygun olmadığına karar verilmiştir.

 

           

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR          Ali YASAKMehmet ÇAHAN

Belediye  Başkan V.                        Katip Üye                                 Katip Üye

 

     

DÖNEMİ : 2019

AYI: MART

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :05.03.2019

KARAR NUMARASI:2019/08

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Başkan:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler:Ali YASAK,  Mehmet ÇAHAN,Abdullah ÖZDEMİR, Mehmet YAMAN, Nuri ERGÜL,Rafet ÖZDEMİR

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK,İbrahim YILDIRIM, İsmail BENSİZ

Kararın Özü

Gündeme sonradan ilave edilene Belediyemizin üyesi olduğu “İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği” üyeliğinden ayrılmasıhususunun  görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı VekiliEfrayim ÖZDEMİRbaşkanlığındatoplanarak, Gündeme sonradan ilave edilene Belediyemizin üyesi olduğu “İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği” üyeliğinden ayrılması hususu  görüşülerek gereği düşünüldü;

 

K A R A R:Belediyemizin de kurucu üyesi olduğu Merkezi Göynük’te bulunan  “İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği” üyeliğinden Birlik Tüzüğünün Birlikten Ayrılma başlıklı         38. Maddesinde “Üye mahalli idareler kendi meclis kararı ile birlikten ayrılırlar” denildiğinden, Belediyemizin “İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği” üyeliğinden ayrılmasına, kararın gereği için “İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği” ne gönderilmesine, Meclisimizce işaret sistemi ile yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

           

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR          Ali YASAKMehmet ÇAHAN

Belediye  Başkan V.                        Katip Üye                                 Katip Üye

 

     

DÖNEMİ : 2019

AYI: MART

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :05.03.2019

KARAR NUMARASI:2019/09

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Başkan:Efrayim ÖZDEMİR

Üyeler:Ali YASAK,  Mehmet ÇAHAN,Abdullah ÖZDEMİR, Mehmet YAMAN, Nuri ERGÜL,Rafet ÖZDEMİR

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Saim ÇEVİK,İbrahim YILDIRIM, İsmail BENSİZ

Kararın Özü

Gündeme sonradan ilave edilene Belediyemizin üyesi olduğu “Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği” üyeliğinden ayrılmasıhususunun  görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı VekiliEfrayim ÖZDEMİRbaşkanlığındatoplanarak, Gündeme sonradan ilave edilene Belediyemizin üyesi olduğu “Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği” üyeliğinden ayrılması hususu  görüşülerek gereği düşünüldü;

 

K A R A R:Belediyemiz Meclisinin 07.05.2015 Tarih ve 2015/31 Sayılı Kararı ile üyesi olduğumuz  MerkeziAnkara’da bulunan  “Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği” üyeliğinden Birlik Tüzüğünün Birlikten Ayrılma başlıklı 37. Maddesinde “Üye mahalli idareler kendi meclis kararı ile birlikten ayrılırlar” denildiğinden, Belediyemizin “Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği” üyeliğinden ayrılmasına, kararın gereği için “Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği” ne gönderilmesine,  Meclisimizce işaret sistemi ile yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

           

 

 

 

 

Efrayim ÖZDEMİR          Ali YASAKMehmet ÇAHAN

Belediye  Başkan V.                        Katip Üye                                 Katip Üye