bilgi@taskesti.bel.tr/(0374) 424 41 88

Sayfamıza Hoşgeldiniz

DÖNEMİ : 2019

AYI: NİSAN

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :10.04.2019

KARAR NUMARASI:2019/10

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Başkan:Tahsin ÖZCAN

Üyeler:Mehmet ÇAHAN,Ümit Yusuf GÜNGÖR, Rüstem BOZDOĞAN, Recai KOCAMADENCİ,Emin KARAYAKALI, Nihat OK, Fahrettin ERTUĞRUL, Yasin  ÖZDEMİR, İbrahim BEYHAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

 

Kararın Özü

Başkanlık Divanının Seçilmesi

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye BaşkanıTahsin ÖZCANbaşkanlığındatoplanarak, Başkanlık Divanının (Meclis 1. Ve 2. Başkan Vekilleri ile Meclis Katiplerinin) Seçilmesine geçildi;

K A R A R:31 Mart 2019 Tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminden sonra Belediyemiz meclisinin yapılan bu ilk toplantısında ilk iki yıl görev yapmak üzere Meclis 1. Başkan Vekili seçimi için yapılan oylamada;             

                        Mehmet ÇAHAN            7 oy,

                       Ümit Yusuf GÜNGÖR    2 oy,

                        Yasin ÖZDEMİR          1 oy almış olup, Mehmet ÇAHAN 7 oy ile Meclis I. Başkan Vekilliğine seçilmiştir.

Meclis 2. Başkan Vekili seçimi için yapılan oylamada;                    

Ümit Yusuf GÜNGÖR    3 oy,

Recai KOCAMADENCİ    7 oy almış olup, Recai KOACAMADENCİ  7 oy ile Meclis 2. Başkan Vekilliğine, seçilmiştir. Böylece Meclis Başkan Vekilliği seçimleri tamamlanmıştır.

 

Meclis Katipleri seçimine geçildi; 31 Mart 2019 Tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminden sonra Belediyemiz meclisinin yapılan bu ilk toplantısında ilk iki yıl görev yapmak üzere Meclis Katipleri seçimi için yapılan oylamada;                     

Mehmet ÇAHAN             1 oy,

Ümit Yusuf GÜNGÖR    10 oy,

Rüstem BOZDOĞAN       6 oy,

Emin KARAYAKALI       8 oy,  

Nihat OK                           4 oy,

Yasin ÖZDEMİR              3 oy,

İbrahim BEYHAN      1 oy almış olup, Ümit Yusuf GÜNGÖR10 oy, Emin KARAYAKALI  8 oy ile Asil Meclis Katipliklerine, Rüstem BOZDOĞAN 6 oy ile, Nihat OK 4 oy ile Yedek Meclis Katip Üyeliğine  seçilmiştir. Katip üyelerin seçiminden sonra genç üyeler katip üyelikleri, seçilmiş katip üyelere bırakarak yerlerine geçti. Böylece Meclis Katipliği seçimleri tamamlanarak  Başkanlık Divanı Oluşmuştur.

 

 

 

 

    Tahsin ÖZCANÜmit Yusuf GÜNGÖREmin KARAYAKALI

Belediye ve Meclis Bşk.Katip Üye                                 Katip Üye

 

     

DÖNEMİ : 2019

AYI: NİSAN

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :10.04.2019

KARAR NUMARASI:2019/11

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Başkan:Tahsin ÖZCAN

Üyeler:Mehmet ÇAHAN,Ümit Yusuf GÜNGÖR, Rüstem BOZDOĞAN, Recai KOCAMADENCİ,Emin KARAYAKALI, Nihat OK, Fahrettin ERTUĞRUL, Yasin  ÖZDEMİR, İbrahim BEYHAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

 

Kararın Özü

Belediye Encümen Üyelerinin Seçilmesi

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye BaşkanıTahsin ÖZCANbaşkanlığındatoplanarak, Belediye Encümen Üyelerinin Seçilmesine geçildi;

 

K A R A R:31 Mart 2019 Tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminden sonra Belediyemiz meclisinin yapılan bu ilk toplantısında bir yıl süre ile görev yapmak üzere Encümen Üyeliği seçimi için  yapılan gizli oylamada;             

Mehmet ÇAHAN           7 oy,

Ümit Yusuf GÜNGÖR    1 oy,

Rüstem BOZDOĞAN   7 oy,

Recai KOCAMANDENCİ  1 oy,

Emin KARAYAKALI      1 oy,  

Nihat OK                          1 oy,

Yasin ÖZDEMİR                1 oy,

Fahrettin ERTUĞRUL      1 oyalmış olup, Mehmet ÇAHAN 7 oy ve Rüstem BOZDOĞAN7 oy ile Encümen Üyeliğine  seçilmiştir. Böylece Encümen Üyeliği seçimleri tamamlanmıştır.

 

 

 

 

 

Tahsin ÖZCANÜmit Yusuf GÜNGÖR  Emin KARAYAKALI

Belediye ve Meclis Bşk.Katip Üye                                 Katip Üye

 

     

DÖNEMİ : 2019

AYI: NİSAN

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :10.04.2019

KARAR NUMARASI:2019/12

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Başkan:Tahsin ÖZCAN

Üyeler:Mehmet ÇAHAN,Ümit Yusuf GÜNGÖR, Rüstem BOZDOĞAN, Recai KOCAMADENCİ,Emin KARAYAKALI, Nihat OK, Fahrettin ERTUĞRUL, Yasin  ÖZDEMİR, İbrahim BEYHAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

 

Kararın Özü

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye BaşkanıTahsin ÖZCANbaşkanlığındatoplanarak, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin Seçilmesine geçildi;

 

K A R A R:31 Mart 2019 Tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminden sonra Belediyemiz meclisinin yapılan bu ilk toplantısında bir yıl süre ile görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin seçimi için  yapılan gizli oylamada;             

Mehmet ÇAHAN             4 oy,

Ümit Yusuf GÜNGÖR   4 oy,

Rüstem BOZDOĞAN      2oy,

Recai KOCAMANDENCİ  5 oy,

Nihat OK                              5 oy,

Yasin ÖZDEMİR                2  oy,

Fahrettin ERTUĞRUL  2 oy almış olup, AK Parti GrubundanRecai KOCAMADENCİ5  oy ileNihat OK5 oy ilePlan ve Bütçe Komisyonu  Üyeliğine seçilmiştir, CHP Grubundan  ise Fahrettin ERETUĞRUL ve Yasin ÖZDEMİR 2’şer oy almış olup, Fahrettin ERTUĞRUL kendi isteği ile adaylıktan çekilmiş olup Yasin ÖZDEMİR 2 oy ilePlan ve Bütçe Komisyonu  Üyeliğine, seçilmiştir. Böylece  Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği seçimleri tamamlanmıştır.

 

 

 

 

Tahsin ÖZCANÜmit Yusuf GÜNGÖR  Emin KARAYAKALI

Belediye ve Meclis Bşk.Katip Üye                                 Katip Üye

 

     

DÖNEMİ : 2019

AYI: NİSAN

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :10.04.2019

KARAR NUMARASI:2019/13

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Başkan:Tahsin ÖZCAN

Üyeler:Mehmet ÇAHAN,Ümit Yusuf GÜNGÖR, Rüstem BOZDOĞAN, Recai KOCAMADENCİ,Emin KARAYAKALI, Nihat OK, Fahrettin ERTUĞRUL, Yasin  ÖZDEMİR, İbrahim BEYHAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

 

Kararın Özü

İmar Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye BaşkanıTahsin ÖZCANbaşkanlığındatoplanarak, İmar Komisyonu Üyelerinin Seçilmesine geçildi;

 

K A R A R:31 Mart 2019 Tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminden sonra Belediyemiz meclisinin yapılan bu ilk toplantısında bir yıl süre ile görev yapmak üzere İmar Komisyonu Üyelerinin seçimi için  yapılan gizli oylamada;             

Mehmet ÇAHAN             6 oy,

Ümit Yusuf GÜNGÖR   6 oy,

Rüstem BOZDOĞAN      2oy,

Emin KARAYAKALI      1 oy,

Nihat OK                            3 oy,

Yasin ÖZDEMİR                3 oy,

Fahrettin ERTUĞRUL3 oy,

İbrahim BEYAN              1 oyalmış olup, AK Parti GrubundanMehmet ÇAHAN6 oy ileÜmit Yusuf GÜNGÖR6 oy ileİmar Komisyonu  Üyeliğine seçilmiştir, CHP Grubundan  ise Fahrettin ERETUĞRUL ve Yasin ÖZDEMİR 3’şer oy almış olup, Yasin ÖZDEMİR kendi isteği ile adaylıktan çekilmiş olup Fahrettin ERETUĞRUL 3 oy ileİmar Komisyonu  Üyeliğine, seçilmiştir. Böylece  İmar Komisyonu Üyeliği seçimleri tamamlanmıştır.

 

 

 

 

Tahsin ÖZCANÜmit Yusuf GÜNGÖR  Emin KARAYAKALI

Belediye ve Meclis Bşk.Katip Üye                                 Katip Üye

 

     

DÖNEMİ : 2019

AYI: NİSAN

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :10.04.2019

KARAR NUMARASI:2019/14

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Başkan:Tahsin ÖZCAN

Üyeler:Mehmet ÇAHAN,Ümit Yusuf GÜNGÖR, Rüstem BOZDOĞAN, Recai KOCAMADENCİ,Emin KARAYAKALI, Nihat OK, Fahrettin ERTUĞRUL, Yasin  ÖZDEMİR, İbrahim BEYHAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

 

Kararın Özü

2018 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye BaşkanıTahsin ÖZCANbaşkanlığındatoplanarak, 2018 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi geçildi;

 

K A R A R:Belediye Başkanlığının 2018 Yılı Faaliyet Raporu Belediye BaşkanıTahsin ÖZCAN tarafından meclisimize okundu,   Başkanlığın 2018 yılı Faaliyet Raporu yapılan müzakereler neticesinde, işaret sistemi ile yapılan oylama neticesine,  oy birliği   ile  kabul edilmiştir.

 

 

 

 

Tahsin ÖZCANÜmit Yusuf GÜNGÖR  Emin KARAYAKALI

Belediye ve Meclis Bşk.Katip Üye                                 Katip Üye

 

     

DÖNEMİ : 2019

AYI: NİSAN

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :10.04.2019

KARAR NUMARASI:2019/15

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Başkan:Tahsin ÖZCAN

Üyeler:Mehmet ÇAHAN,Ümit Yusuf GÜNGÖR, Rüstem BOZDOĞAN, Recai KOCAMADENCİ,Emin KARAYAKALI, Nihat OK, Fahrettin ERTUĞRUL, Yasin  ÖZDEMİR, İbrahim BEYHAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

 

Kararın Özü

Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliğine (BEKAB) Üye Seçilmesi

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye BaşkanıTahsin ÖZCANbaşkanlığındatoplanarak, Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliğine (BEKAB) Üye Seçilmesihususunun görüşülmesine geçildi;

 

K A R A R:Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliğinin (BEKAB) 01.04.2019 tarih ve 378 sayılı yazısının görüşülmesi neticesinde; Belediyemizin de üyesi olduğu Bolu İli Belediyeleri Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliği (BEKAB) Meclisinde, Birlik Tüzüğünün 8 nci maddesi gereğince Belediyemizi temsil etmek üzere, 1 asil ve 1 yedek üye seçilmesi için yapılan işaret sistemi ile yapılan oylama neticesinde; Emin KARAYAKALIasil üye, Nihat OKyedek üye olarak oy birliği ile seçilmiştir.

 

 

 

 

Tahsin ÖZCANÜmit Yusuf GÜNGÖR  Emin KARAYAKALI

Belediye ve Meclis Bşk.Katip Üye                                 Katip Üye

 

     

DÖNEMİ : 2019

AYI: NİSAN

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :10.04.2019

KARAR NUMARASI:2019/16

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Başkan:Tahsin ÖZCAN

Üyeler:Mehmet ÇAHAN,Ümit Yusuf GÜNGÖR, Rüstem BOZDOĞAN, Recai KOCAMADENCİ,Emin KARAYAKALI, Nihat OK, Fahrettin ERTUĞRUL, Yasin  ÖZDEMİR, İbrahim BEYHAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

 

Kararın Özü

Beldemiz İmar Planının G26d16a4c paftasında 105 ada 9 parselde plan tadilatı yapılması hususunun görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye BaşkanıTahsin ÖZCANbaşkanlığındatoplanarak, Beldemiz İmar Planının G26d16a4c paftasında 105 ada 9 parselde plan tadilatı yapılması hususunun görüşülmesine geçildi;

 

K A R A R:Beldemiz Merkez Mahallesi Ada Caddesinde bulunan,İmar Planının G26d16a4c paftasında 105 ada 9 parseldeki “İbadet Yeri”  ibaresinin “ Sosyal Tesis Alanı (Sosyal yaşamın niteliğini ve düzeyini artırmak amacı ile toplumun faydalanacağı kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakım evi, rehabilitasyon merkezi, toplum merkezi, şefkat evleri, mescit gibi fonksiyonlarda hizmet vermek üzere ayrılan kamu ve özel mülkiyetteki alanlardır.) olarak değişikliği ile ilgili İmar tadilatplanlarının incelenmesi ve raporlandırılmak üzere Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine, bilahare meclisimizde tekrar görüşülmesine, işaret sistemi ile yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Tahsin ÖZCANÜmit Yusuf GÜNGÖR  Emin KARAYAKALI

Belediye ve Meclis Bşk.Katip Üye                                 Katip Üye

 

     

DÖNEMİ : 2019

AYI: NİSAN

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :10.04.2019

KARAR NUMARASI:2019/17

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Başkan:Tahsin ÖZCAN

Üyeler:Mehmet ÇAHAN,Ümit Yusuf GÜNGÖR, Rüstem BOZDOĞAN, Recai KOCAMADENCİ,Emin KARAYAKALI, Nihat OK, Fahrettin ERTUĞRUL, Yasin  ÖZDEMİR, İbrahim BEYHAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

 

Kararın Özü

Beldemiz Merkez Mahalle Cumhuriyet Caddesi 6 Nolu Sokakta bulunan Ahmet ERYILMAZ’a ait 2365 ve 2366 Nolu parsellerde imar uygulaması sonucu oluşan Belediye Hissesinin satılması hususunun görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye BaşkanıTahsin ÖZCANbaşkanlığındatoplanarak, Beldemiz Merkez Mahalle Cumhuriyet Caddesi 6 Nolu Sokakta bulunan Ahmet ERYILMAZ’a ait 2365 ve 2366 Nolu parsellerde imar uygulaması sonucu oluşan Belediye Hissesinin satılması hususunun görüşülmesine geçildi;

 

K A R A R:Taşkesti Beldesi Merkez  Mahalle, Cumhuriyet Caddesi 6 Nolu Sokakta Mülkiyeti Ahmet ERYILMAZ’a ait  2365 ve 2366 Nolu parsellerde yol fazlası alanın  yapılan imar uygulaması sonucu  Belediyemiz adına tescil edilmesi neticesinde,   86,82 m2 alana sahip 2365 parselde oluşan 2407/22666 (2407x86,82 m2) /22666= 9,23 m2 ) hissenin, 139,84 m2 alana sahip 2366 parselde oluşan 2407/22666 (2407 x 139,84 m2) /22666= 14,85 m2 ) hissenin, Ahmet ERYILMAZ’a ait imar arsalarının bütünlüğü oluşabilmesi için, talepte bulunan ve  hissedarı olan Ahmet ERYILMAZ’asatılmasına, satış işlemlerini yürütmek üzere Belediyemiz Encümenine yetki verilmesine,Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

Tahsin ÖZCANÜmit Yusuf GÜNGÖR  Emin KARAYAKALI

Belediye ve Meclis Bşk.Katip Üye                                 Katip Üye

 

     

DÖNEMİ : 2019

AYI: MAYIS

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :07.05.2019

KARAR NUMARASI:2019/18

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Başkan:Tahsin ÖZCAN

Üyeler:Mehmet ÇAHAN,Ümit Yusuf GÜNGÖR, Rüstem BOZDOĞAN, Recai KOCAMADENCİ,Emin KARAYAKALI, Fahrettin ERTUĞRUL, Yasin  ÖZDEMİR, İbrahim BEYHAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Nihat OK

Kararın Özü

Belediyemizin 2018 Mali yılı kesin hesabının görüşülmesi

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye BaşkanıTahsin ÖZCANbaşkanlığındatoplanarak, Belediyemizin 2018 Mali Yılı Kesin Hesabının  görüşülmesine geçildi;

 

K A R A R:Meclisimizin 07/05/2019 tarihli toplantısında, Belediyemizin 2018 mali yılı kesin hesabı incelenmek ve raporlandırılmak üzere Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve bilahare  Meclisimizde tekrar görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Tahsin ÖZCANÜmit Yusuf GÜNGÖR  Emin KARAYAKALI

Belediye ve Meclis Bşk.Katip Üye                                 Katip Üye

 

     

DÖNEMİ : 2019

AYI: MAYIS

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :07.05.2019

KARAR NUMARASI:2019/19

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Başkan:Tahsin ÖZCAN

Üyeler:Mehmet ÇAHAN,Ümit Yusuf GÜNGÖR, Rüstem BOZDOĞAN, Recai KOCAMADENCİ,Emin KARAYAKALI, Fahrettin ERTUĞRUL, Yasin  ÖZDEMİR, İbrahim BEYHAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Nihat OK

Kararın Özü

Belediyemizdeki Memurlara sosyal denge ücreti verilmek üzere, yetkili Memur Sendikası ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalamak ve şartları belirlemek için Belediye Başkanı Tahsin ÖZCAN’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye BaşkanıTahsin ÖZCANbaşkanlığındatoplanarak, Belediyemizdeki Memurlara sosyal denge ücreti verilmek üzere, yetkili Memur Sendikası ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalamak ve şartları belirlemek için Belediye Başkanı Tahsin ÖZCAN’a yetki verilmesi hususunun  görüşülmesine geçildi;

 

K A R A R:4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’na göre Belediyemizde,   657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan personele  15.04.2019 tarihinden geçerli olmak üzere Sosyal Denge Tazminatı yardımı yapılmasına, Yetkili Sendika ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalamak ve şartları belirlemek üzere Belediye Başkanı   Tahsin ÖZCAN’a yetki verilmesine,   Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

    Tahsin ÖZCANÜmit Yusuf GÜNGÖR  Emin KARAYAKALI

Belediye ve Meclis Bşk.Katip Üye                                 Katip Üye

 

     

DÖNEMİ : 2019

AYI: MAYIS

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :07.05.2019

KARAR NUMARASI:2019/20

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Başkan:Tahsin ÖZCAN

Üyeler:Mehmet ÇAHAN,Ümit Yusuf GÜNGÖR, Rüstem BOZDOĞAN, Recai KOCAMADENCİ,Emin KARAYAKALI, Fahrettin ERTUĞRUL, Yasin  ÖZDEMİR, İbrahim BEYHAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Nihat OK

Kararın Özü

Daha önce İmar Komisyonuna havale edilen Beldemiz İmar Planının G26d16a4c paftasında 105 ada 9 parselde plan tadilatı yapılması hususunun.

 

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye BaşkanıTahsin ÖZCANbaşkanlığındatoplanarak, Daha önce İmar Komisyonuna havale edilen Beldemiz İmar Planının G26d16a4c paftasında 105 ada 9 parselde plan tadilatı yapılması hususunun görüşülmesine geçildi;

 

K A R A R:Daha önce İmar Komisyonuna havale edilen, İmar Komisyonunca da uygun görüş bildirilen, Beldemiz Merkez Mahallesi Ada Caddesinde bulunan, İmar Planının G26d16a4c paftasında 105 ada 9 parseldeki “İbadet Yeri”  ibaresinin “ Sosyal Tesis Alanı (Sosyal yaşamın niteliğini ve düzeyini artırmak amacı ile toplumun faydalanacağı kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakım evi, rehabilitasyon merkezi, toplum merkezi, şefkat evleri, mescit gibi fonksiyonlarda hizmet vermek üzere ayrılan kamu ve özel mülkiyetteki alanlardır.) olarak değişikliği ile ilgili, Can Planlama sahibi Şehir Plancısı Bülent KÖRPE tarafından  hazırlanan, 1/1000’lik Uygulama ve 1/5000’lik Nazım İmar  planı değişikliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Tahsin ÖZCAN                             Mehmet ÇAHAN                       Recai KOCAMADENCİ

      Belediye Başkanı                          Meclis I. Başkan Vekili               Meclis II. Başkan Vekili 

 

 

 

 

 

 

        Ümit Yusuf GÜNGÖR                 Emin KARAYAKALI              Rüstem BOZDOĞAN          

Katip Ü y e                                     Katip Ü y e                                   Ü y e                     

 

 

 

 

 

 

Nihat OK             Fahrettin ERTUĞRUL          Yasin  ÖZDEMİR           İbrahim BEYHAN 

            Ü y e                               Ü y e                                       Ü y e                                  Ü   y  e

     

DÖNEMİ : 2019

AYI: MAYIS

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :07.05.2019

KARAR NUMARASI:2019/21

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Başkan:Tahsin ÖZCAN

Üyeler:Mehmet ÇAHAN,Ümit Yusuf GÜNGÖR, Rüstem BOZDOĞAN, Recai KOCAMADENCİ,Emin KARAYAKALI, Fahrettin ERTUĞRUL, Yasin  ÖZDEMİR, İbrahim BEYHAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Nihat OK

Kararın Özü

Sonradan gündeme alınan, Turgay ARIKAN’ın30.04.2019 tarihli Yeğenderesi Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 180 ada 220 ve 244  nolu parselleri satın alma talebinin görüşülmesi.

 

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye BaşkanıTahsin ÖZCANbaşkanlığındatoplanarak, Sonradan gündeme alınan, Turgay ARIKAN’ın 30.04.2019 tarihli Yeğenderesi Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 180 ada 220 ve 244  nolu parselleri satın alma talebinin  görüşülmesine geçildi;

 

K A R A R:Sonradan gündeme alınan, Turgay ARIKAN’ın 30.04.2019 tarihli Yeğenderesi Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 180 ada 220 ve 244  nolu parselleri satın alma talebinin  görüşülmesi neticesinde;

Taşkesti Beldesi Yeğenderesi Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait,

180 ada 220Parsel:Killik Dibi mevkiinde 73,40 m2 alana sahip arsa vasfındaki180 ada 220 nolu parselin yanındaki 219 nolu parselin tapusunun talep sahibi Turgay ARIKAN’a ait olmadığından, 219 nolu parselin tapusunu üzerine aldıktan sonra  parseli satın alma talebinin tekrar değerlendirilmesine,

180 ada  244Parsel:Sol Pınarı mevkiinde 1.331,43 m2 alana sahip kapalı yol vasfındaki 180 ada  244  nolu parselin, talep sahibi Turgay ARIKAN’ın Yapı Ruhsatlı kanatlı hayvan besi kümeslerinin bulunduğu 180 Ada 222 ve 224 Nolu Parsellerin arasında kaldığından ve alternatif yeni açılan yol olması nedeniyle, şekil yönünden başkaca kullanılması mümkün olmadığından, talepte bulunan Turgay ARIKAN’asatılmasına, satış işlemlerini yürütmek üzere Belediyemiz Encümenine yetki verilmesine, Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

    Tahsin ÖZCANÜmit Yusuf GÜNGÖR  Emin KARAYAKALI

Belediye ve Meclis Bşk.Katip Üye                                 Katip Üye

 

     

DÖNEMİ : 2019

AYI: MAYIS

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :07.05.2019

KARAR NUMARASI:2019/22

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Başkan:Tahsin ÖZCAN

Üyeler:Mehmet ÇAHAN,Ümit Yusuf GÜNGÖR, Rüstem BOZDOĞAN, Recai KOCAMADENCİ,Emin KARAYAKALI, Fahrettin ERTUĞRUL, Yasin  ÖZDEMİR, İbrahim BEYHAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Nihat OK

Kararın Özü

Sonradan gündeme alınan, Mehmet TOPÇUOĞLU’nun03.04.2019 tarihli Yeğenderesi Mahallesinde 114 ada 33 nolu parselini cami ve lojmanı yapılmak üzere hibe etme talebinin görüşülmesi.

 

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye BaşkanıTahsin ÖZCANbaşkanlığındatoplanarak, Sonradan gündeme alınan, Mehmet TOPÇUOĞLU’nun 03.04.2019 tarihli Yeğenderesi Mahallesinde 114 ada 33 nolu parselini cami ve lojmanı yapılmak üzere hibe etme talebinin  görüşülmesine geçildi;

 

K A R A R:Beldemiz Yeğenderesi Mahallesinden Mehmet TOPÇUOĞLU’nun 03.05.2018 tarihli  Cami ve Lojman yapımı amacıyla kendisine ait 114 ada 33 nolu parseli hibe etmek isteği ile ilgili dilekçesinin görüşülmesi neticesinde; Beldemiz Yeğenderesi Mahallesinde Cami ve lojman yapılacak alana içinde kalan, Mehmet TOPÇUOĞLU’nun Cami ve lojman yapılması amacıyla, toplam 445,00 m2 alana sahip ahşap ev, samanlık, ahır ve arsası niteliğinde olan ancak üzerinde yapılar bulunmayan sadece arsa vasfında olan 114 ada 33 nolu parseli, Belediyeye bağışlama  talebinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (g) fıkrası gereğince kabul edilmesine, hibe sonucu Belediyemiz adına tescilin yapılmasına, Mudurnu Tapu Sicil  Müdürlüğünde hibe ve tescil işlemlerini Belediyemiz adına yürütmek üzere Tekniker Ahmet TEZCAN (T.C. Kimlik No: 30779511698) veya Tekniker Rasim Alper BURGAZ (T.C. Kimlik No: 20828183068) yetki verilmesine Meclisimizce işaret sistemi ile yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

Tahsin ÖZCANÜmit Yusuf GÜNGÖR  Emin KARAYAKALI

Belediye ve Meclis Bşk.Katip Üye                                 Katip Üye

 

     

DÖNEMİ : 2019

AYI: MAYIS

BİRLEŞİM  : II. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :14.05.2019

KARAR NUMARASI:2019/23

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Başkan:Tahsin ÖZCAN

Üyeler:Mehmet ÇAHAN,Ümit Yusuf GÜNGÖR, Rüstem BOZDOĞAN, Recai KOCAMADENCİ,Emin KARAYAKALI, Fahrettin ERTUĞRUL, Yasin ÖZDEMİR, İbrahim BEYHAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Nihat OK

Kararın Özü

Belediyemizin 2018 Mali yılı kesin hesabının tasdiki.

Belediyemiz Meclisi, Belediye BaşkanıTahsin ÖZCANbaşkanlığındatoplanarak, Belediyemiz Plan ve BütçeKomisyonunda görüşülerek Meclisimize havale edilen 2018 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesine geçildi;

K A R A R:Belediyemizin 2018 mali yılı İdare ve Kesin Hesabı, gerek Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri gerekse Belediyemiz Meclisi’nin kesin hesapları incelemesi neticesinde Belediyemizin 2018 mali yılı kesin hesabı;

A-) Gelir Kesin Hesabı: 2018 yılı bütçesinde 5.000.000,00 TL.sı gelir tahmininde   bulunulmuştur.  Bu tahmini gelirimize karşı 2017  yılından devredilen 304.562,29 TL. sı  ile birlikte yılı içinde yapılan 2.985.336,65TL.sı tahakkuktan 7.574,80 TL.sı terkin edilmiş olup,toplam tahakkuk miktarı 3.282.324,14 TL.sıolmuştur. Mali yıl sonu itibariyle 2.800.541,77TL.sı tahsilat yapılmıştır. Yapılan tahsilattan 3.997,54 TL.sı ret ve iade edilmiştir. Yılsonu itibariyle tahsil edilemeyen tahakkuk artığı 485.779,91TL.sı  2019 mali yılına devredilmiştir. Tahsilat oranı % 78,75 nispetinde gerçekleşmiştir.

            B-) Gider kesin hesabı: 2018 yılı bütçesinde 5.000.000,00 TL.sı gider tahmininde bulunulmuş olup,  yıl sonu itibariyle   toplam 3.037.229,70 TL.sı  harcama yapılmıştır. Harcaması yapılmayan 1.962.770,30TL.sı  ödenek imha edilmiştir.   T.C. Ziraat Bankası Taşkesti Şubesindeki cari hesabımızda bulunan toplam 5.905,86TL.sı da 2019 mali yılına devredilmiştir.

Kanunlar ve tahsiline yetki verilen gelirlerin usulüne uygun olarak tahsil edildiği, Bütçe harici herhangi bir ödemenin yapılmadığı, bütçe ile verilen ödeneklerin yerinde ve amacında kullanıldığı anlaşıldığından, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64. Maddesi gereğince, Belediyemizin 2018 mali yılı gelir ve gider kesin hesabının tasdikine, işaret sistemi ile yapılan oylama neticesinde; Tahsin ÖZCAN, Mehmet ÇAHAN,Ümit Yusuf GÜNGÖR, Rüstem BOZDOĞAN,  Recai KOCAMADENCİ,Emin KARAYAKALI, Fahrettin ERTUĞRUL, Yasin ÖZDEMİR’in kabul oyları, İbrahim BEYHAN’ın çekimser oyu sonucuoy çokluğu ile karar verilmiştir.

Çekimser oy kullanan İbrahim BEYHAN’a çekimser oy kullanmasının gerekçesi sorulmuş olup, herhangi bir gerekçe belirtmemiştir.

 

 

 

 

Tahsin ÖZCANÜmit Yusuf GÜNGÖR  Emin KARAYAKALI

Belediye ve Meclis Bşk.Katip Üye                                 Katip Üye

 

     

DÖNEMİ : 2019

AYI: HAZİRAN

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :11.06.2019

KARAR NUMARASI:2019/24

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Başkan:Tahsin ÖZCAN

Üyeler:Ümit Yusuf GÜNGÖR, Rüstem BOZDOĞAN, Recai KOCAMADENCİ,Fahrettin ERTUĞRUL, Yasin ÖZDEMİR, İbrahim BEYHAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Mehmet ÇAHAN,Emin KARAYAKALI, Nihat OK

Kararın Özü

Sabri KİRAZOĞLU’nun 25.04.2019 tarihli 9 pafta 37 nolu parselinde imar plan tadilatı yapılması  ile ilgili talebinin görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye BaşkanıTahsin ÖZCANbaşkanlığındatoplanarak, Sabri KİRAZOĞLU’nun 25.04.2019 tarihli 9 pafta 37 nolu parselinde imar plan tadilatı yapılması  ile ilgili talebiningörüşülmesine geçildi;

 

K A R A R:Beldemiz Karaçomak Mahallesi Abant Yolu Caddesi Yeşim SokaktaMülkiyeti Sabri KİRAZOĞLU’na ait 9 pafta 37 Nolu parselin güneyinden geçen imar yolunun sürekliliğinin bulunmaması, ayırıcı yol niteliğinde olması, cephe verdiği parsel bulunmaması ve uygulanabilirliğinin olmaması nedeniyle imar yolunun kaldırılması ile ilgili imar plan değişiklik dosyasının incelenmek ve raporlandırılmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, bilahare meclisimizde tekrar görüşülmesine, işaret sistemi ile yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

    Tahsin ÖZCANÜmit Yusuf GÜNGÖRRüstem BOZDOĞAN

Belediye ve Meclis Bşk.Katip Üye                                 Katip Üye

 

     

DÖNEMİ : 2019

AYI: HAZİRAN

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ  :11.06.2019

KARAR NUMARASI:2019/25

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Başkan:Tahsin ÖZCAN

Üyeler:Ümit Yusuf GÜNGÖR, Rüstem BOZDOĞAN, Recai KOCAMADENCİ,Fahrettin ERTUĞRUL, Yasin ÖZDEMİR, İbrahim BEYHAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Mehmet ÇAHAN,Emin KARAYAKALI, Nihat OK

Kararın Özü

Erol YILDIZ’ın 21.05.2019 tarihli 12 pafta 590 nolu parselinde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili talebinin görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye BaşkanıTahsin ÖZCANbaşkanlığındatoplanarak, Erol YILDIZ’ın 21.05.2019 tarihli 12 pafta 590 nolu parselinde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili talebiningörüşülmesine geçildi;

 

K A R A R:Beldemiz Merkez Mahallesi Ada  Caddesindemülkiyeti Erol YILDIZ’a ait 12 pafta 590 nolu parselin bulunduğu imar adasında bulunan 588-589-590-591-2176 nolu parselleri kapsayan imar adasının dar olduğu, doğusundan ve batısından imar yolu geçtiği, imar planına göre parsellere imar izni verildiğinde, oluşacak yapıların d