bilgi@taskesti.bel.tr/(0374) 424 41 88

Sayfamıza Hoşgeldiniz

Beldemiz G26D16d2a İmar Paftasında 37 nolu parselde Plan Değişikliği

DÖNEMİ     : 2019

AYI               : AĞUSTOS

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ        : 06.08.2019

KARAR NUMARASI: 2019/28

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Başkan: Tahsin ÖZCAN

Üyeler:  Mehmet ÇAHAN, Ümit Yusuf GÜNGÖR, Rüstem BOZDOĞAN,  Recai KOCAMADENCİ, Nihat OK,  Yasin ÖZDEMİR, İbrahim BEYHAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Emin KARAYAKALI, Fahrettin ERTUĞRUL

Kararın Özü

Daha önce İmar Komisyonuna havale edilen Sabri KİRAZOĞLU’nun 25.04.2019 tarihli 9 pafta 37 nolu parselinde imar plan tadilatı yapılması  ile ilgili talebinin görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Tahsin ÖZCAN başkanlığında toplanarak, Daha önce İmar Komisyonuna havale edilen Sabri KİRAZOĞLU’nun 25.04.2019 tarihli 9 pafta 37 nolu parselinde imar plan tadilatı yapılması  ile ilgili talebinin görüşülmesine geçildi;

 

K A R A R:   Daha önce İmar Komisyonuna havale edilen, İmar Komisyonunca da uygun görüş bildirilen, Beldemiz Karaçomak Mahallesi Abant Yolu Caddesi Yeşim Sokakta Mülkiyeti Sabri KİRAZOĞLU’na ait 9 pafta 37 Nolu parselin güneyinden geçen imar yolunun sürekliliğinin bulunmaması, ayırıcı yol niteliğinde olması, cephe verdiği parsel bulunmaması ve uygulanabilirliğinin olmaması nedeniyle imar yolunun kaldırılması ile ilgili, Can Planlama sahibi Şehir Plancısı Bülent KÖRPE tarafından  hazırlanan, 1/1000’lik Uygulama İmar  planı değişikliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

       Tahsin ÖZCAN                               Mehmet ÇAHAN                       Recai KOCAMADENCİ

      Belediye Başkanı                            Meclis I. Başkan Vekili                 Meclis II. Başkan Vekili

 

 

 

 

     

        Ümit Yusuf GÜNGÖR                 Emin KARAYAKALI              Rüstem BOZDOĞAN          

                 Katip Ü y e                                     Katip Ü y e                                   Ü y e                   

 

 

 

 

 

       Nihat OK             Fahrettin ERTUĞRUL          Yasin  ÖZDEMİR           İbrahim BEYHAN                                  Ü y e                               Ü y e                                       Ü y e                           Ü   y  e