bilgi@taskesti.bel.tr/(0374) 424 41 88

Sayfamıza Hoşgeldiniz

BELDEMİZ G26d16d2a İMAR PLAN PAFTASINDA PLAN TADİLATININ YAPILMASI

DÖNEMİ     : 2019

AYI               : AĞUSTOS

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ        : 06.08.2019

KARAR NUMARASI: 2019/36

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Başkan: Tahsin ÖZCAN

Üyeler:  Mehmet ÇAHAN, Ümit Yusuf GÜNGÖR, Rüstem BOZDOĞAN,  Recai KOCAMADENCİ, Nihat OK,  Yasin ÖZDEMİR, İbrahim BEYHAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Emin KARAYAKALI, Fahrettin ERTUĞRUL

Kararın Özü

2.Etap TOKİ alanında 2362 Parselde bulunan trafo arsası ile ilgili İmar Planı tadilatının görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Tahsin ÖZCAN başkanlığında toplanarak, 2.Etap TOKİ alanında 2362 Parselde bulunan trafo arsası ile ilgili İmar Planı tadilatının görüşülmesine geçildi;

 

K A R A R:  Beldemiz Karaçomak Mahallesinde 2. Etap TOKİ  konut  alanı içindeki 2362 Nolu Parselde bulunan trafo alanının SEDAŞ ve TOKİ tarafından zeminde kaydırılması sonucu oluşan mevcut duruma göre, Can Planlama sahibi Şehir Plancısı Bülent KÖRPE tarafından  hazırlanan, 1/1000’lik Uygulama İmar  planı değişikliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

           Tahsin ÖZCAN                          Mehmet ÇAHAN                       Recai KOCAMADENCİ

      Belediye Başkanı                            Meclis I. Başkan Vekili                 Meclis II. Başkan Vekili

 

 

 

 

     

        Ümit Yusuf GÜNGÖR                 Emin KARAYAKALI              Rüstem BOZDOĞAN          

                 Katip Ü y e                                     Katip Ü y e                                   Ü y e     

             

 

 

 

 Nihat OK             Fahrettin ERTUĞRUL          Yasin  ÖZDEMİR      İbrahim  BEYHAN                                            Ü y e                               Ü y e                                       Ü y e                    Ü   y  e