bilgi@taskesti.bel.tr/(0374) 424 41 88

Sayfamıza Hoşgeldiniz

BELDEMİZ Karacasumandıra Mahallesi  G26d16a2d İMAR PLAN PAFTASINDA PLAN TADİLATININ YAPILMASI? 2019/30 Sayılı Meclis Kararı

DÖNEMİ     : 2019

AYI               : AĞUSTOS

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ        : 06.08.2019

KARAR NUMARASI: 2019/30

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Başkan: Tahsin ÖZCAN

Üyeler:  Mehmet ÇAHAN, Ümit Yusuf GÜNGÖR, Rüstem BOZDOĞAN,  Recai KOCAMADENCİ, Nihat OK,  Yasin ÖZDEMİR, İbrahim BEYHAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Emin KARAYAKALI, Fahrettin ERTUĞRUL

Kararın Özü

Adem HIZAL’ın  21.06.2019 Tarihli 186 Ada  2 Parsel (143 Ada 35 Parsel) ile ilgili Mahkeme Kararı gereğince yeni hazırlanan imar plan değişiklik talebinin görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Tahsin ÖZCAN başkanlığında toplanarak, Adem HIZAL’ın 21.06.2019 Tarihli 186 Ada  2 Parsel (143 Ada 35 Parsel) ile ilgili Mahkeme Kararı gereğince yeni hazırlanan imar plan değişiklik talebinin görüşülmesine geçildi;

 

K A R A R: Beldemiz Karacasumandıra Mahallesi Sarot Termal Devremülk Evleri Sokakta bulunan, mülkiyeti Adem HIZAL’a ait 186 Ada  2 Parsel (Eski 143 Ada 35 Parsel)’e  ile ilgili Bolu İdare Mahkemesinin 2017/1031 Esas, 2018/1230 Kararına istinaden “Konut+Ticari Alan, Ayrık Nizam Altı Katlı” olarak,  Can Planlama sahibi Şehir Plancısı Bülent KÖRPE tarafından  hazırlanan, 1/1000’lik Uygulama İmar  planı değişikliğinin, 3 katın üzerinde bina yapılması halinde kamu yararı kararı alınması ve fore kazık ile zemin iyileştirmesi yapıldıktan sonra ruhsat verilmesi şartı ile, onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

       Tahsin ÖZCAN                               Mehmet ÇAHAN                       Recai KOCAMADENCİ

      Belediye Başkanı                            Meclis I. Başkan Vekili                 Meclis II. Başkan Vekili

 

 

 

 

     

        Ümit Yusuf GÜNGÖR                 Emin KARAYAKALI              Rüstem BOZDOĞAN          

                 Katip Ü y e                                     Katip Ü y e                                   Ü y e     

             

 

 

 

 Nihat OK             Fahrettin ERTUĞRUL          Yasin  ÖZDEMİR        İbrahim BEYHAN                                           Ü y e                               Ü y e                                       Ü y e                       Ü   y  e