bilgi@taskesti.bel.tr/(0374) 424 41 88

Sayfamıza Hoşgeldiniz

BELDEMİZ G26d16d1b İMAR PLAN PAFTASINDA PLAN TADİLATININ YAPILMASI

DÖNEMİ     : 2019

AYI               : AĞUSTOS

BİRLEŞİM  : I. 

OTURUM    :1

 

KARAR TARİHİ        : 06.08.2019

KARAR NUMARASI: 2019/29

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı Soyadı

Başkan: Tahsin ÖZCAN

Üyeler:  Mehmet ÇAHAN, Ümit Yusuf GÜNGÖR, Rüstem BOZDOĞAN,  Recai KOCAMADENCİ, Nihat OK,  Yasin ÖZDEMİR, İbrahim BEYHAN

Belediye Meclisine Katılmayanların Adı Soyadı

Emin KARAYAKALI, Fahrettin ERTUĞRUL

Kararın Özü

Daha önce İmar Komisyonuna havale edilen Erol YILDIZ’ın 21.05.2019 tarihli 12 pafta 590 nolu parselinde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili talebinin görüşülmesi.

 

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Tahsin ÖZCAN başkanlığında toplanarak, Daha önce İmar Komisyonuna havale edilen Erol YILDIZ’ın 21.05.2019 tarihli 12 pafta 590 nolu parselinde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili talebinin görüşülmesine geçildi;

 

K A R A R:   Daha önce İmar Komisyonuna havale edilen, İmar Komisyonunca da uygun görüş bildirilen, Beldemiz Merkez Mahallesi Ada  Caddesinde mülkiyeti Erol YILDIZ’a ait 12 pafta 590 nolu parselin bulunduğu imar adasında bulunan 588-589-590-591-2176 nolu parselleri kapsayan imar adasının dar olduğu, doğusundan ve batısından imar yolu geçtiği, imar planına göre parsellere imar izni verildiğinde, oluşacak yapıların derinliği Planlı Alanlar  Tip İmar Yönetmeliğinde belirtilen minimum şartları sağlanamamaktadır. Bu nedenle yapılaşma şartlarını sağlamak için  tadilat planındaki çekme mesafelerine uymak ve ikiz blok yapı şeklindeki imar plan değişikliği ile ilgili, Can Planlama sahibi Şehir Plancısı Bülent KÖRPE tarafından  hazırlanan, 1/1000’lik Uygulama İmar  planının, 590 nolu parsele komşu olan 589 nolu parsel malikinden Noter onaylı muvafakatname almak şartıyla onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

       Tahsin ÖZCAN                               Mehmet ÇAHAN                       Recai KOCAMADENCİ

      Belediye Başkanı                            Meclis I. Başkan Vekili                 Meclis II. Başkan Vekili

 

 

 

 

 

     

        Ümit Yusuf GÜNGÖR                 Emin KARAYAKALI              Rüstem BOZDOĞAN          

                 Katip Ü y e                                     Katip Ü y e                                   Ü y e       

 

           

 

 

 

    Nihat OK             Fahrettin ERTUĞRUL          Yasin  ÖZDEMİR           İbrahim BEYHAN                                              Ü y e                               Ü y e                                       Ü y e                     Ü   y  e