bilgi@taskesti.bel.tr/(0374) 424 41 88

Sayfamıza Hoşgeldiniz

TAŞERON  İŞÇİ DÜZENLEMESİ

T.C.

TAŞKESTİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

TESPİT KOMİSYONU KARARI

 

 

KARAR NO          : 2

KARAR TARİHİ : 24/01/2018

 

 

           

01 Ocak 2018  Tarih ve 30258 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına Dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta Olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare Şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü Maddelerinin uygulanmasına dair Usul ve esaslar” a ilişkin Tebliğin 34 ncü maddesi gereği; Personel çalıştırılmasına dayalı olarak  Alt İşverende (MARDAN İNŞ. TEM.GID. YEMEK. LTD.ŞTİ.-ZMN İNŞ. TİC. LTD.ŞTİ. ORT. GİR.) çalışan 10 Adet İşçinin Belediye Şirketinde işçi statüsüne geçirilmek üzere yapmış olduları başvuru evraklarının yapılan Esas incelemede; yetkili EKAP kullanıcısı tarafından www.altisveren.gov.tr internet sayfasına girilerek yapılan kotroller sonucunda, Başvuruda bulunan işçilerin istihdam edildiği sözleşmenin kanun hükmünde kararname kapsamında personel alımına dayalı hizmet alımı sözleşmesi olduğu, başvuran işçilerin 04.12.2017 tarihi itibariyle çalışmakta oldukları görülmüş olduğundan,başvuruda bulunan işçilerin listesinin Belediyemiz İlan Panosuna asılarak ve Belediyemizin Resmi web sayfası olan www.taskesti.bel.tr adresinde yayınlanarak ilan edilmesine, ayrıca başvuran işçilerin listesinin Yüklenici MARDAN İNŞ. TEM.GID. YEMEK. LTD.ŞTİ.-ZMN İNŞ. TİC. LTD.ŞTİ. ORT. GİR. ne   bildirilmesine, komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 KOMİSYON BAŞKANI                         Ü Y E                                       Ü Y E

 

 

 Efaryim ÖZDEMİR                             İsa BAŞTÜRK                           Durmuş BAHŞİ

  Belediye Başkan V.                         Yazı işleri Müdürü                   İlçe Yazı İşleri Müdürü

 

 

 

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01 Ocak 2018  Tarih ve 30258 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına Dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta Olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare Şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü Maddelerinin uygulanmasına dair Usul ve esaslar” a ilişkin Tebliğin 35 nci Maddesi gererğince Belediyemiz Tespit Komisyonunca Başvurusu kabul edilenlerin işçilerin listesinin Belediyemiz İlan Panosuna asılarak ve Belediyemizin Resmi web sayfası olan www.taskesti.bel.tr adresinde yayınlanarak ilan edilmesi hususunda;

 

İşverende (MARDAN İNŞ. TEM.GID. YEMEK. LTD.ŞTİ.-ZMN İNŞ. TİC. LTD.ŞTİ. ORT. GİR.) çalışan İşçilerden Belediye Şirketinde işçi statüsüne geçirilmek üzere Başvuranların Listesi

 

Başvurusu Kabul Edilenler

2018.1.24 12:17:43
Ekap kullanıcı Tc kimlik no: 12970819940

Tc Kimlik No

Adı Soyadı

Başvuru Durumu

10390906042

MEHMET               DURUKAN

Kabul

13066816898

RAHMİ                DUYMUŞ

Kabul

13726794740

İSMAİL               TEKİN

Kabul

18199645766

ÜMİT                 ÇAHAN

Kabul

21796525782

MURAT                TOKER

Kabul

24997419072

İBRAHİM              KILIÇ

Kabul

25006418758

AHMET                KOÇ

Kabul

25066416718

ÜMİT                 AKKAYA

Kabul

32056183840

SEDAT                YILDIRIM

Kabul

32311175306

ŞAKİR                KARAKAYA

Kabul

 

TESPİT KOMİSYONU

     
     

BAŞKAN                                          ÜYE                                                      ÜYE

Efrayim ÖZDEMİR                             İsa BAŞTÜRK                                  Durmuş BAHŞİ

  Belediye Başkanı                       Yazı İşleri Müdürü                   İlçe Yazı İşleri Müdürü