bilgi@taskesti.bel.tr/(0374) 424 41 88

Sayfamıza Hoşgeldiniz

TAŞERON İŞÇİLERİN SINAV TARİHİ

 

 

 

 

 

  • İ  L  A  N -

 

TAŞKESTİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

             

01 Ocak 2018  Tarih ve 30258 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına Dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta Olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare Şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü Maddelerinin uygulanmasına dair Usul ve esaslar” a ilişkin  tebliğin 39 ncu Maddesi gereğince sınav “SÖZLÜ” ve “UYGULAMALI” olarak 13 Mart 2018 Salı günü Saat 14:00 da Belediyemiz İtfaiye Binasında yapılacaktır.

    

 

İlgililere İlanen duyurulur. 27/02/2018

 

 

                                                                                           

                                                                                                        Efrayim ÖZDEMİR

                                                                                                        Belediye Başkanı V.