bilgi@taskesti.bel.tr/(0374) 424 41 88

Sayfamıza Hoşgeldiniz

 

 

Değerli Meclis Üyeleri;

 

2019 Yılı Belediye çalışmaları ile ilgili faaliyet raporunu sunmadan önce hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlarım.

 

Değerli Meclis Üyeleri;

  2019 Yılında yapılan Belediye hizmetleri ile ilgili faaliyetleri bölüm ve özetler halinde arz ediyorum.

 

Belediyenin adı 30/11/1989 tarih ve 89/14813 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Karaçomak olan ismi TAŞKESTİ olarak değiştirilmiştir. Beldemiz tek bir mahalle iken 24.10.2013 Tarih ve (31) Sayılı Meclis Kararı ile Merkez Mahalleden ayrılarak Karaçomak ismi ile yeni bir mahalle kurulması sonucu, Merkez Mahalle ve Karaçomak Mahallesi, 2009 yılında yapılan referandum ile belediyemize katılan Karacasumandıra, Tosunlar ve Yeğenderesi köylerinin 2014 yılı yerel seçimleri ile mahalle statüsüne dönüşmeleri ile birlikte, Taşkesti Merkez, Karaçomak, Karacasumandıra, Tosunlar ve Yeğenderesi olmak üzere 5 adet mahalle olmuştur. Beldemizin nüfusu 2019 yılı sonu itibariyle 2.430’dur.

 Belediye halen 6 adet Memur, 2 adet tam zamanlı, 1 adet kısmi zamanlı  sözleşmeli personel ve Taşkesti Belediyesi Personel Limited Şirketi’nde çalışan 11 adet işçi ile hizmetlerini sürdürmektedir. Belediyemizde; 22.04.2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri ile Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar” doğrultusunda oluşturulmuş 2 adet müdürlük bulunmaktadır.

 

MİSYONUMUZ:

 

Mahalli müşterek nitelikte olan; imar, su ve kanalizasyon Ulaşım gibi kentsel alt yapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park, yeşil alan, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikah ile başka kurum ve kuruluşlara verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki görev ve hizmetleri yapmak ve yaptırmaktır.

 

 

VİZYONUMUZ:

 

Belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların refah ve mutluluğunu sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Hizmet sunumlarında süratliliği, kaliteyi ve çağdaşlığı yakalamaktır

 

Belediyemiz idari organ ve teşkilat şeması aşağıya çıkartılmıştır.

 

 

 

 

 

 

                                                        

BELEDİYE MECLİSİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER :

 

Belediyemiz Meclisi bu dönem içinde 11 adet olağan, 1 adet olağanüstü olmak üzere toplam 12 adet  toplantı yapmış ve bu toplantılarda  56  adet karar alınmıştır. Bütçe, kesin hesap ve belediye meclisinin yetki ve görev alanına giren diğer konular görüşülüp, karara bağlanmıştır.

 

 

 

 

BELEDİYE ENCÜMENİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER :

 

Belediyemiz Encümeni haftalık rutin toplantılarını Salı günleri yapmakta, gerektiğinde diğer günlerde de toplantı yapmaktadır. Belediyemiz Encümeni bu dönem içinde yapmış olduğu toplantılarda 75  adet karar almıştır. Belediye Encümeni yasada  belirtilen kendi yetki ve görev alanına giren konuları görüşüp karara bağlamıştır.

 

GELEN-GİDEN EVRAK VE BÜRO İŞLEMLERİ:

 

Bu dönem içinde 870  adet gelen evrak, 769    adet giden evrak ve 276 adet dilekçe kayıt edilmiştir. Gelen ve giden evraklar ile dilekçelerin düzenli olarak kayıtları tutulmakta ve dosyalanmaktadır.

 

PERSONEL İŞLERİ :

 

Belediyemizde 20 adet Memur kadrosu bulunmaktadır. Bu kadrolardan 6 adeti dolu, 14 adeti boştur. 1 Adet Usta, 3 Adet İşçi ve 3 Adet Temizlik İşçisi olmak üzere toplam 7 adet işçi kadromuz bulunmaktadır. Kadrolu işçimiz bulunmamaktadır. 6 adet  Memur, 2 adet tam zamanlı, 1 adet kısmi zamanlı  sözleşmeli personel ve Taşkesti Personel Limited Şirketi’nde çalışan 11 adet işçi ile hizmetlerimizi yürütmekteyiz.

Personelin Özlük, sicil ve atama işlemleri Kanunlar ve Yönetmelikler dahilinde yürütülmektedir.

 

 

DOLU BOŞ MEMUR KADRO DURUMU

İLİ           :    BOLU

           

İLÇESİ    :   

MUDURN

           

KURUMU:    TAŞKESTİ BELEDİYESİ

         

S.No

Sınıfı

ÜNVANI

Adeti

Derecesi

ON

Y

O N  A Y

DOLU-BOŞ

MERCİİ

TARİHİ

SAYIS

DURUMU

1

G.İ.H

Yazı İşleri Müdürü

1

1

Meclis Kar.

01.11.2012

2012/39

D

LU

2

G.İ.H

Mali Hizmetler Müd.

1

1

Meclis Kar.

 

1.11.2

12

 

012/39

DOLU

3

G.İ.H

Şef

1

3

Meclis Kar.

01.11.2012

2012/39

BOŞ

4

G.İ.H

Şef

1

3

Meclis Kar.

01.11.20

2

2012/39

BOŞ

5

G.İ.H

Ayniyat Saymanı

1

10

Meclis Kar.

01.11.2012

2012/39

BOŞ

6

G.İ.H

Veri Haz.ve Kon. İşl.

1

3

Meclis Kar.

01.11.2012

2012/

9

DOL

7

G.İ.H

Eğitmen

1

7

Meclis Kar.

06.10.2016

2016/51

BOŞ

8

G.İ.H

Tahsildar

1

5

Meclis Kar.

01.

1.2012

201

/39

DOLU

9

G.İ.H

Şoför

1

5

Meclis Kar.

01.11.2012

2012/39

BOŞ

10

G.İ.H

Zabıta Komiseri

1

3

Meclis Kar.

01.11.2012

2012/39

BOŞ

11

G.İ.H

Zabıta Memuru

 

3

Meclis Kar.

06.08.2015

2015/46

DOLU

12

G.İ.H

Zabıta Memuru

1

5

Meclis Kar.

01.1

.2012

 

012/39

BOŞ

13

G.İ.H

İtfaiye Çavuşu

1

5

Meclis Kar.

01.11.2012

2012/39

BOŞ

14

G.İ.H

İtfaiye Eri

1

5

Meclis Kar.

01.11.2012

2012/39

BOŞ

15

G.İ.H

İtfaiye Eri

1

 

0

M

clis Kar.

01.11.2012

2012/39

BOŞ

16

G.İ.H

İtfaiye Eri

1

10

Meclis Kar.

01.11.201

2012/39

BOŞ

17

T.

Tekniker

1

3

Meclis Kar.

06.10.2016

2016/45

DOLU

18

T.H

Tekniker

1

9

Meclis Kar.

01.11.2012

2012/39

BOŞ

19

S.H

Veteriner

 Hekim

1

8

Meclis

ar.

01

11.

012

2012/39

BOŞ

20

Y.H

Kaloriferci

1

10

Meclis Kar.

01.11.2012

2012/39

BOŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞÇİ PERSONELİ

 

 

 

 

 

Kadrolu İşçi     :  Usta                        1  Adet  -  Boş

BOŞ

Kadrolu İşçi     :  İşçi                           3 Adet  -  Boş

BOŞ

Kadrolu İşçi     : Temizlik işçisi           3  Adet  -  Boş

BOŞ

 

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

 

 

 

                           

Eğitmen              1 Adet - Dolu

Tekniker             1 Adet - Dolu

Avukat              1 Adet- Dolu      

 

PERSONEL İSİM VE ADRES LİSTESİ

ÜNVANI

ADI SOYADI

BABA ADI

ANA

D.YERİ  

D.TAR.

Med. Hal.

 A D R E S İ

Telefonu

ADI

Mali Hizmt. Müd.

Nursel ÜNLÜTÜRK

Naci

Fikriye

Akyazı

02.02.1962

Bekar

Ada Cad. No: 6 -TAŞKESTİ

541 424 41 81

Yazı İşleri Müd.

İsa BAŞTÜRK

Mehmet

Durkadın

Mudurnu

07.11.1968

Evli

Cumhuriyet Cad. Rüzgarlı Sok. No:7-TAŞKESTİ

532 226 20 19

V.H.K.İ.

Yılmaz GÜNGÖR

Siyami

Nazire

Mudurnu

13.05.1969

Evli

Abant Cad. Yeşim Sok. -TAŞKESTİ

541 542 33 97

Tekniker

Ahmet TEZCAN

Aziz

Fatma

Bolu

11.12.1983

Evli

Yaşamkent  Mah. 5. Ada 9. Blok No:2-BOLU

546 283 78 18

Zabıta Memuru

Mehmet PATAKOĞLU

Tahir

Ayşe

Mudurnu

06.10.1962

Evli

Abant Cad. Yeşim Sok. -TAŞKESTİ

541 397 84 69

Tahsildar

Ali BOLAT

Erdoğan

Neriman

Sorgun

10.02.1986

Evli

Sümer Mah. Palmiye Sk. No:6/3-BOLU

543 316 27 74

Tekniker

(Sözleşmeli)

Rasim  Alper BURGAZ

Kunter

Hacer

İzmit

13.04.1985

Evli

Bahçelievler Mh. Şemsi ahmet Paşa Cd. Kebepcıoğlu Apt. No:50/14-BOLU

539 602 53 26

Eğitmen

(Sözleşmeli)

Sevinç YALÇINKAYA

Ahmet

Sabire

Mudurnu

16.06.1989

Bekar

Cumhuriyet Cd. 7Nolu Sk. No:8/4-TAŞKESTİ

530 314 49 89

Avukat

(Sözleşmeli)

Mehmet Emin GÜZ

Fahri

Münevver

Göynük

06.11.1968

Evli

 

532 397 68 92

 

 

EVLEDİRME İŞLEMLERİ :

 

2019 Yılında Belediyemiz Evlendirme Memurluğunca 9 adet evlendirme işlemi gerçekleştirilmiş ve  9 adet U. A. Aile Cüzdanı verilmiştir.

 

İTFAİYE HİZMETLERİ :

 

Belediyemiz itfaiyesine 2019 yılı içinde  15 adet Bina yangını, 6 adet araç yangını, 7 adet orman yangını, 6 adet Baca Yangını olmak üzere toplam 25 adet yangın ihbarı gelmiş olup, itfaiyemizce   bütün bu yangınlara   müdahale edilmiştir. Belediyemiz itfaiyesi yaz mevsiminde yol sulama faaliyetlerinde de bulunmaktadır. Belediyemiz itfaiye binasında 24 saat nöbetçi bulunmaktadır.

 

 

ZABITA HİZMETLERİ :

 

2019 Yılı içinde Zabıta Memurluğunca  9 adet işyeri açma ruhsatı verilmiş ve 9 adette tatil günleri çalışma ruhsatı verilmiştir. Zabıta Memurlarınca beldemiz pazaryerinin düzenlemesi ve temizliği koordine edilmektedir, trafik kontrol edilmekte, inşaatlar kontrol edilmektedir.

 

 

MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ:

 

Belediyemize ait 10 adet mezarlık bulunmakta olup, mezarlıkların temizlik ve bakımları yapılmıştır. Bu mezarlıklarda 2019 yılında 16 adet defin işlemi gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

 

  TEMİZLİK VE ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLER:

 

         Beldemiz Merkez, Karaçomak, Karacasumandıra, Yeğenderesi, ve Tosunlar Mahallelerinde haftada 3 gün çöp toplanarak çevre temizlikleri yapılmaktadır. Ayrıca her sabah işçilerimizce merkezin çevre temizliği yapılmıştır.

 

 İÇME SUYU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ:

 

 • İçme suyunun sağlıklı ve sürekli kullanımı için gerekli tamirat malzemeleri satın alınmıştır. İçme suyu ile kanalizasyon şebekesinin bakım ve onarımları yapılmıştır. İçme suları düzenli olarak klorlanmaktadır.
 • Merkez, Yeğenderesi ve Tosunlar Mahallelerinde ki su depoları temizlenmiştir.

 

S.No

Cinsi

Markası

Modeli

Durumu

Plakası

1

Arazöz

Fatih

1991

Faal

14 AK 197

2

Çöp Kamyonu

Fatih

1998

Faal

14 DN 273

3

Traktör

Fiat

1991

Faal

14 AK 195

4

Traktör

Başak

2000

Faal

14 EV 430

5

Trak.Kaz.-Yük.

Steyr

1987

Faal

--------

6

4x4 Çift Kabinli Pıc-Up

Toyota

2013

Faal

14 LC 564

7

İş Makinesi (Kazıcı-Yükleyici)

Hidromek

2013

Faal

14 13 001

8

İtfaiye Öncü Aracı(4x4)

Mercedes

2015

Faal

14 LE 375

9

Su Tankeri

Ford 

2015 

Faal

14 LE 062 

10

Damperli Kamyon

Desoto

2004

Faal

14 LB 084

11

Çöp Kamyonu

Ford

2015

Faal

14 LE 498

12

Cenaze Nakil Ve Yıkama Aracı

Ford

2001

Faal

14 EZ 789

13

Otobüs

BMC

2004

Faal

14 LF 977

14

Vidanjör

Ford

2016

Faal

14 LF 622

15

İtfaiye Aracı

Ford

2017

Faal

14 LG 057

16

Otomobil

Ren.Kangoo

2003

Gayri Faal

34 BK 3101

ARAÇ MAKİNE PARKI VE TEÇHİZAT DURUMU

 

 

Belediyemiz araçlarının bakım ve onarımları yaptırılarak, bunlar için gerekli akaryakıt alındı.

 

BAYINDIRLIK VE İMAR HİZMETLERİ:

 

 • Beldemiz içme suyu şebekesi ile kanalizasyon şebekesinin bakım ve onarımları yapıldı.
 • Belediyemiz araçlarının ihtiyacı için 40000 litre motorin, 1000 litre kurşunsuz benzin ve madeni yağ satın alınmıştır.
 • Beldemiz mezarlıkların temizlikleri yapıldı.
 • Beldemiz tüm mahallerindeki şehir içi yollara rotbis ile yapama yapıldı.
 • Beldemiz Mahalle Cadde ve Sokaklarına döşenmek üzere  8 cm’lik 6300 m2, 10 cm’lik 4000 m2 kilitli parke taşı satın alınmıştır.

 

 

 • Belediyemiz ve Toplu Konut İdaresi Başkalığınca ortaklaşa yürütülen 126 Konutlu ve 3 adet dükkanlı ticaret merkezli 2. Etap TOKİ  inşaatı %100 tamamlanmış ve teslimi gerçekleştirilmiştir.
 • 1000 adet 2020 yılı duvar takvimi yaptırılmıştır.
 • Beldemiz Merkez Mahallesinde Ortaokul Binasına Güvenlik Kulübesi ile 4 Gözlü Çeşme yaptırılmıştır.
 • Beldemiz Merkez Mahallesinde Lise Binasına 3 Gözlü Çeşme yaptırılmıştır.

 

 • Tosunlar, Karaçomak ve Merkez Mahallelerinde yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarında kullanmak üzere 2000 Metre 300’lük Koruge Boru, 2000 Metre 150’lik Koruge Boru ve 200’er metre de 100’lük ve 200’lük Koruge borular tamir bakım için alınmıştır.
 • Beldemiz Tosunlar Mahallesi Kayadibi mevkiine 1040 metre 150’lik Koruge Boru ve bacaları ile kanalizasyon hattı döşenmiştir.
 • Beldemiz Tosunlar Mahallesi Kayadibi mevkiine 200 Metre Ana İshale  Hattı çekilmiştir.
 • Karaçomak Mahallesi, 1 Adet Çeşme yapıldı.
 • Karacasumandıra Mahallesine 1 Adet Abdesthane yapıldı.
 • Yeğenderesi Mahallesi, Karaçomak Mahallesi ve 2. Etap Toki’ye Otobüs durağı yapıldı.
 • Ada Caddesine Yağmur suyu hattı çekilerek baca ve döküm ızgaralar konuldu.
 • İsmet İnönü Caddesine 200 Metre Yağmur Suyu hattı Döşendi ve devamındaki kanal temizliği yapıldı.
 • Madampaşa Küme Evlerinin İçme Suyu Kaynak Bakım ve düzenlemeleri yapılmıştır.
 • Ada Caddesine 550 m2 Kilitli Parke Taşı Döşenmiştir.

 

  MALİ TABLO:

              

2019  Mali yılı sonu itibarıyla T:C: Ziraat Bankası Taşkesti Şubesinde bulunan 5771325-5001 nolu cari  hesabımızda  214.827,58 TL. , 5771327-5008 nolu  Spor Sahası Tadilat  Hesabında  32,93TL.,  2020 Mali yılına devredilmiştir.

          2019  Mali yılında   hazırlık bütçesi  ile  5.300,000.00. olarak  yeni yıla başlanılmıştır.

                     2019 Mali yılında bankaya yatan 3.658.844,93-TL. 2018 Mali yılından devredilen  5.905,86.TL. Yekün : 3.664.750,79.TL.olmuştur.  Mali yılı sonu itibarıyla bankadan yapılan ödemeler 3.449.890,28.-TL. olmuştur,  banka mevcudumuz 214.860,51- TL. olarak  2020 Mali yılına devredilmiştir. Yıl içinde ; Harcamalar   için mevcut ödenekler  imkanlarımız dahilinde hizmet ifasında bulunulmuştur.        

 

BELEDİYE GELİRLERİ     :

Belediyemizin2019 Mali yılı gelirleri ;

 1. Vergi  gelirleri olarak yapılan tahsilat tutarı 641.817,89.TL. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 320.917,43-TL., Alınan Bağış ve Yardımlar ile Mülkiyet Gelirleri: 125.000,00-TL., diğer Gelirler:2.623.232,36.TL. Sermaye Gelirleri: 50.474,29.TL. olup toplam da  3.761.441,97-TL: olarak gerçekleştirmiştir. Buna  göre;

 

 1. -2380 Sayılı Gen. Bütçe Vergi Gel. Tah. Alınan Pay olarak  2.147.013,21  -TL. Belediyemiz adına  gelir elde edilmiştir.
 2. -Emlak Vergisi  Toplamı                                         87.865,96.TL.
 3. -Çevre Temiz. Vergisi  Tahsilatı                              12.919,34.TL.
 4. -İlan ve Reklam Vergisi  Tahsilat  tutarı                        3.893,39.TL.
 5. -Haberleşme Vergisi                                                       1.495,68.TL.
 6. -Elektrik Tüketim Vergisi                                           118.889,35.TL.
 7. -Yangın Sigorta Vergisi                                                     134,02.TL.
 8. -Bina İnşaat Harcı                                                           2.786,50.TL.
 9. -Kaynak Suları Harcı                                                            60,00.TL.
 10. -İşgal Harcı                                                                    77.456,00.TL.
 11. -İşyeri Açma İzin Harcı                                                 875,00.TL.
 12. -Tatil günleri Harcı                                                        765,00.TL.
 13. -Tellaliye Harcı                                                       141.299,00.TL.
 14. - Değerli Kağıtlar                                                       3.153,10.TL.
 15. -Bina İnşaat  Harcı                                                2.786,50,00.TL.
 16. - Yapı kullanma Harcı                                                1.220,85.TL.
 17. -Diğer Harçlar (İnşatlarla ilgili Harçlar toplamı)     192.120,37.TL.
 18. –Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler           37,43.TL.