bilgi@taskesti.bel.tr/(0374) 424 41 88

Sayfamıza Hoşgeldiniz

TAŞKESTİ BELDESİ TOSUNLAR MAHALLESİ 129 ADA PLAN DEĞİŞİKLİĞİ DOSYASI

Mülkiyeti Abdullah ÖZDEMİR’e ait Tosunlar Mahallesi 129 ada 7 parselinde içinde olduğu 129 ada 6,7,8,9,10 Nolu parsellere ait imar planı değişikliğinin görüşülmesi  neticesinde;

Beldemiz Tosunlar Mahallesinde 129 ada 6,7,8,9,10 Nolu parsellere ait “Konut- Ayrık Nizam  ” olan uygulama imar planlarının , “Ticaret + Konut ve İkiz Ayrık Nizam.” olarak değiştirilmesi ile ilgili Can Planlama sahibi Şehir Plancısı Bülent KÖRPE tarafından hazırlanan, 1/1000’lik Uygulama İmar tadilat planının, ikiz bitişik yapı yapacak olan parsel sahiplerinin karşılıklı noter onaylı muvafakatnameleri alındıktan sonra ruhsat verilmesi şartıyla onaylanmasına oy birliği ile karar verildi