bilgi@taskesti.bel.tr/(0374) 424 41 88

Sayfamıza Hoşgeldiniz

TOSUNLAR MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİNDE BULUNAN 129 ADA 6,7,8,9,10 NOLU PARSELLERE AİT İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 

BOLU İLİ-MUDURNU İLÇESİ-TAŞKESTİ BELDESİ

TAPUNUN 129 ADA-6,7,8,9,10 PARSELLER

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

 

 

Plan Değişikliğine Konu Alanının Yeri:

 

İmar planı değişikliğine konu alan, Bolu İli, Mudurnu İlçesi, Taşkesti Beldesi,  tapunun 129 ada,6-7-8-9-10 parselleri kapsamaktadır. Parsellerin bir kısmı boş olup, bir kısmı üzerinde herhangi ayrık nizamda inşa edilmiş konut amaçlı kullanılan binalar bulunmaktadır.

 

Plan değişikliğine konu alan, G26d16d numaralı nazım imar, G26d16d1a-G26d16d1b numaralı uygulama imar planında; 585165-585280 yatay, 4493260-4493325 düşey koordinatlar arasında yer almaktadır.

 

Planlama Alanı Uydu Görüntüsü

 

         Plan değişikliğine konu alan belde merkezinin güneybatısında ve Taşkesti-Akyazı Karayoluna cepheli konumdadır. Yakın çevresinde boş parseller ile ayrık nizam konut amaçlı yapılaşma, karayolu aksı boyunca gelişen çalışma alanları bulunmaktadır.

 

BELDE MERKEZİAKYAZIPLANLAMA ALANIBOLU

Planlama Alanının Belde İçindeki Konumu

 

 

         Ulaşımı, Taşkesti-Akyazı Karayolu  üzerinden sağlanmaktadır.

 

Ulaşım Krokisi

 

 

            Mevcut Plan Kararları:

 

            Plan değişikliğine konu alan Taşkesti Belediyesi nazım ve uygulama imar planı kapsamında kalmaktadır. İlgili planda parseller ayrık nizam 3 katlı “Ticaret Konut Alanı “olarak belirlenmiştir.

 

            Planlama alanının kuzeyinden 40 metrelik, doğusundan ve batısından 7 metrelik, güneyinden 10 metrelik imar yolları geçmektedir.

 

            Onaylı plan durumu aşağıdaki gibidir.

 

Meri Uygulama İmar Planı

 

 

Plan Değişikliği Gerekçesi:

 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapılmadan önce ayrık nizam yapılaşma şartlarında parsel cephesi 12 metrenin altında kalan ara, 15 metrenin altında kalan köşe parsellerde, 2 yada 3 parsel birlikte değerlendirilerek 2’li, 3’lü blok oluşturmaya belediyesi yetkili iken yönetmelikte yapılan değişiklik ile bu madde kaldırılmıştır. 129 ada, 6 ve 7 parseller üzerinde bina bulunması, tevhid edilerek yapılaşmaya gidilememektedir. Parsellerde imar uygulamasının yapılabilmesi, müstakil yapılaşmanın sağlanması amacıyla yapılaşma nizamının belirlenmesi amacıyla plan değişikliğine ihtiyaç duyulmuştur.

 

 

 

 

 

Planlama Kararları ve Notları:

 

 

            Parsellerde imar uygulamasının yapılabilmesi, müstakil yapılaşmanın sağlanması amacıyla plan değişikliğine gidilerek yapılaşma nizamı “bitişik” olarak belirlenmiştir.

 

 

            Değişiklik planı aşağıdaki gibidir.

 

 

 

Değişiklik İmar Planı

 

 

PLAN NOTLARI

 

1-TİCARET+KONUT ALANINDA EMSALİN %90'A KADAR OLAN

KISMI KONUT AMAÇLI KULLANILABİLİR.

 

2-TAŞKESTİ BELEDİYESİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANINDA

BELİRTİLEN HÜKÜMLERE UYULACAKTIR.

 

3-BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU

VE BAĞLI YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.